Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Lisätietoja

x

Sidosryhmärekisteri

Rekisterin pitäjä

Rosk'n Roll Oy Ab (2447281-1)
Munkkaanmäki 51, 08500 Lohja
Puh. 020 637 7010
tietosuoja@rosknroll.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Suvi Siren
Munkkaanmäki 51, 08500 Lohja
Puh. 040 756 4987
tietosuoja@rosknroll.fi

Rekisterin nimi

Sidosryhmärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja kerätään ja käsitellään sopimusten valmistelua ja täytäntöönpanoa varten tai laillisesta velvoitteesta. Kuvien käsittely perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, pankkitilin numero, veronumero, ammattinimike, kuva, organisaatiotieto

Säännönmukaiset tietolähteet

Vingo, Ecomond TCS, Sonet, Basware, Wisemaster, tiedostot yhtiön omilla palvelimilla, sähköposti, Kopio-Niini, Kofax, valvontakamerat ja -ohjelmistot (Milestone, CMS, Abloy OS), Ezviz, Protacon Pinja(ent. Type), M-Raporting.

Tietojen vastaanottajat

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakeihin perustuen. Kuvatiedostoja voidaan nimenomaisen luvan perusteella julkaista yhtiön tiedotuskanavissa. Toimittajatietoja voidaan luovuttaa tilintarkastajille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kun rekisterinpitäjä hyödyntää tietoja kohdassa 4 kuvattuihin tarkoituksiin.Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastustai oikaisupyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen: Rosk’n Roll, Munkkaanmäki 52, 08500 Lohja . Pyyntö voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@rosknroll.fi

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että

  • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
  • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
  • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
  • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos

  • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;
  • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
  • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Lataa sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste pdf-muodossa