Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x

Rosk’n Roll som sponsor

Rosk’n Roll är ett kommunalt ägt, icke-vinstdrivande avfallshanteringsbolag. Företaget har fått i uppgift att sköta bl.a. större delen av kommunernas skyldigheter relaterade till avfallshantering. Uppgifterna sköts effektivt och med hänsyn till miljön, oavsett kommungränserna.

Om bolagets verksamhet resulterar i en vinst, används den i första hand för att utveckla avfallshanteringssystemet. En del av bolagets resultat används för att stödja utvalda ändamål inom verksamhetsområdet ekonomiskt.

Lokala lag, föreningar och aktörer kan ansöka om bidrag. Gällande bidragsmottagarna betonar vi natur- och miljömål. Vi prioriterar aktörer som har verksamhet eller medlemmar i så många kommuner som möjligt i västra eller östra Nyland. Bolaget stöder inte politisk eller religiös verksamhet. Rosk'n Roll strävar inte heller efter synlighet på idrottsföreningars spelskjortor eller arenor.

Sponsoravtalen ingås alltid skriftligt. Vi behandlar inkomna ansökningar två gånger om året, på våren och på hösten.

Förutom direkt sponsorunderstöd kan Rosk'n Roll delta som samarbetspartner i olika betalda projekt, exmpelvis utvecklingsprojekt inom avfallshantering på området eller samarbete med olika föreningar. Gällande den här typen av samarbete beslutar Rosk'n Rolls ansvarspersoner direkt med de utomstående aktörerna.

Ansök om sponsorbidrag