Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x

Verksamheten i korthet

Östra Nylands Avfallsservice och Rosk’n Roll Oy Ab informerar om sin verksamhet till kunder, ägarkommuner och andra intressentgrupper i sina årsberättelser.

Beskrivningen av verksamheten och ekonomin år 2016 är sammanställd på en gemensam webbplats. På webbplatsen finns egna undersidor för bolagens avfallshanteringstjänster, miljöansvar, sociala ansvar och ekonomiska ansvar.

Miljörapportering

Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk’n Roll Oy Ab iakttar hanteringen och minimeringen av miljökonsekvenser i all sin verksamhet. Verksamheten styrs av miljötillstånd, där bestämmelser utfärdas om mängden avfall som tas emot, tillåtna avfallsbehandlingsmetoder, upplagring av avfall samt drift-, konsekvens- och utsläppskontroll.

Miljöns tillstånd och verksamhetens miljökonsekvenser följs ständigt upp av den egna personalen och en utomstående konsult. Kontrollresultaten rapporteras regelbundet till miljömyndigheterna.

Bekanta dig med bolagens verksamhet med hjälp av årsberättelserna på nätet: