Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x

Verksamheten styrs av avfallshanteringsbestämmelserna och avfallslagen

Den kommunala avfallshanteringen styrs av många lagar och bestämmelser. Avfallshanteringens ansvarsområden och skyldigheter fastställs i avfallslagen. De regionala avfallshanteringsbestämmelserna fastställer bl.a. invånarnas skyldigheter vid användningen av avfallshanteringssystemet.

Kommunala avfallshanteringsbestämmelser

Avfallshanteringsbestämmelserna preciserar de principer för ordnande av avfallshantering som föreskrivs i avfallslagen. I avfallshanteringsbestämmelserna fastställer kommunerna bl.a. kraven på redskapen för avfallsinsamling, avfallstransporter och avfallsinsamling.

Ägarkommunerna i Östra Nylands Avfallsservice Ab har i samarbete utarbetat avfallshanteringsföreskrifterna i Borgå avfallsnämnd. Inom Rosk'n Roll Oy Ab:s område har en Västra Nylands avfallsnämnd grundats för att sköta myndighetsuppgifter inom avfallshantering. 

Avfallslagen

Avfallslagen innehåller bestämmelser om bl.a. avfallshanteringens ansvarsområden, finansiering, ordnande av avfallshantering och nedskräpning. Den kommunala ekoavgiften baserar sig på 28 § och anslutning till ordnad avfallshantering på 11 § i lagen.

Dataskydd

Sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste, Rosk'n Roll Oy Ab (på finska)

Kiinteistöjen jätehuollon asiakasrekisterin tietosuojaseloste, Rosk'n Roll Oy Ab (på finska)

Jätteen vastaanoton asiakasrekisterin tietosuojaseloste, Rosk'n Roll Oy Ab (på finska)

Sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste, Östra Nylands Avfallsservice Ab (på finska)

Kiinteistöjen jätehuollon asiakasrekisterin tietosuojaseloste, Östra Nylands Avfallsservice Ab (på finska)

Jätteen vastaanoton asiakasrekisterin tietosuojaseloste, Östra Nylands Avfallsservice Ab (på finska)