Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x

Sortering av bioavfall – enkät

Ändringarna i lagstiftningen kommer att medföra sortering av bioavfall i allt fler hushåll under de närmaste åren. Vi vill att våra tjänster kommer närmare invånarna och utveckla dem så att de svarar på våra kunders behov. Därför frågar vi dig, en hurudan bioavfallstjänst behöver du.

Svara på enkäten

Svara på vår enkät senast 26.8.2020. Bland alla som svarat lottar vi ut ett 100 euros presentkort till en järnaffär. För att svara behöver du inte för tillfället sortera bioavfall.

Regler för utlottningen

1. Utlottningen ordnas av Rosk’n Roll Oy Ab (Munkabacken 51, 08500 Lojo).

2. Kampanjtid

Utlottningen sker bland alla som svarat på enkäten före 26.8.2020 och lämnat sina kontaktuppgifter. 

3. Utlottning och deltagande

Det är möjligt att delta  i utlottningen genom att fylla i bioavfallsenkäten och lämna sina kontaktuppgifter på våra hemsidor. Bland alla som svarat på bioavfallsenkäten lottar vi ut en vinnare som till pris får välja ett presentkort på 100 euro till valbar lokal järnaffär.
I utlottningen deltar inte personer som ordnat utlottningen eller Rosk´n Rolls personal.

4. Dragning av vinnaren och meddelandet till vinnaren

Dragningen sker senast 31.8.2020. Vinnaren meddelas personligen antingen per telefon eller e-post. Vi lottar ut en ny vinnare om vi inte når vinnaren inom 2 dygn efter dragningen. Vi publicerar inte vinnarens hela namn.

5. Arrangörens ansvar

Rosk’n Roll betalar den lotteriskatt som utlottningen eventuellt medför.  

6. Ändringar i reglerna

Rosk’n Roll behåller rätten att göra ändringar i utlottningen, dess regler, priser, tidpunkt eller gällande annat som påverkar utlottningen. Om sådana ändringar görs, meddelas de omedelbart på denna sida.

7. Principer gällande information

Vinnarens namn sparas inte och information överlåtes inte till utomstående. Kontaktuppgifterna till de som svarat förstörs efter att vinnaren har nåtts. De uppgifter som samlas in i samband med utlottningen används inte i något annat syfte.