Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x
Grafisk bild av flerfacksinsamling

Flerfackstjänstens utvecklingsprojekt

Rosk'n Roll avfallshanteringstjänster undersökte 2017-2018 om man kan öka återvinningsgraden för hushållsavfall med en flerfackstjänst.

Syftet med projektet som stöddes av miljöministeriet var att få uppgifter om hur stor återvinningsgrad vi kan uppnå. Målet var också att utveckla flerfackstjänsten.

Projektbeskrivning

I experimentet deltog 190 hushåll, från Söderkulla i Sibbo och från tätorter i närheten av Borgå centrum. Bland deltagarna fanns det både gamla och nya användare av flerfacktjänsten. Deltagarna fick två avfallskärl med fyra fack samt ett tilläggsfack till den egna gården. Antalet avfallsslag som avhämtades ökade till tio. 

I projektet som påbörjade sommaren 2017 samlades in bioavfall, förpackningskartong, papper och avlagda textilier med två veckors mellanrum samt blandavfall, metall, glasförpackningar och plastförpackningar med fyra veckors mellanrum. Dessutom samlades små elapparater samt små ackumulatorer och batterier i ett tilläggsfack.

För att kunna utveckla flerfackstjänsten och för att lyckas med forskningsprojektet samlades aktivt respons av deltagarna. Dessutom plockade vi slumpmässigt ut deltagare för intervjuer för att klarlägga ifall sättet att sortera och attityden till sortering ändras som en följd av flerfacksexperimentet. 

Uppmuntrande resultat

Flerfacksförsöket avslutades 31.5.2018. Resultaten är uppmuntrande. Vanligtvis samlas 53 % av det kommunala avfallet in separat. Med hjälp av flerfacksförsöket uppnådde man en nivå på 78 % av separat insamlat, återvinnbart avfall. Då man tar i beaktande andelen rejekt från avfallsbehandlingsanläggningarna, uppnådde man en återvinningsgrad på 65 %. Det är mera än den bindande återvinningsgraden på 50 % som EU har fastställt att medlemsländerna ska uppnå till år 2020.

Konceptets inverkan på växthusgasutsläppen undersöktes. Med i beräkningen togs transporternas, avfallets bearbetning och de undvikna utsläppens inverkan. Resultatet var att flerfackskonceptets utsläpp var upp till tre gånger mindre jämfört med traditionell avfallsinsamling.

Genom att erbjuda hushåll ett enkelt sätt att sortera sitt avfall kan man uppnå en väldigt hög återvinningsgrad på ett för klimatet hållbart sätt. Det bör ändå tas i beaktande att försöksgruppen var redan färdigt miljömedveten och deltagarna anmälde sig till försöket på eget initiativ.

Läs forskningsrapport (på finska). 

Utifrån resultaten har Rosk'n Roll planerat en ny typ av flerfackstjänst för invånarna inom sitt verksamhetsområde.

Meddelanden som publicerats om projektet

Flerfacksförsöket gav uppmuntrande resultat (Rosk'n Roll avfallshanteringstjänster 8.6.2018)

Effektiveras återvinningen om man hämtar 8 olika typer av avfall från hemmet? (Rosk'n Roll avfallshanteringstjänster 28.2.2017)

Kärkihankerahoitusta yhdyskuntajätteen kierrätyksen kokeiluhankkeisiin
(Miljöministeriet 20.3.2017)

 

Aktörer

Rosk'n Roll avfallshanteringstjänsters samarbetspartners i forskningsprojektet är Reno Norden Oy, PWS Finland Oy och Sustecon Oy. I projektets styrgrupp ingår även representanter från Finlands Förpackningsåtervinning Rinki Ab och miljöministeriet.