Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x
Tre avfallsstationsskötare på Domargårds avfallsstation

Kommunal avfallsservice i östra och västra Nyland

Rosk'n Roll har fått i uppgift att sköta bl.a. större delen av kommunernas skyldigheter relaterade till avfallshantering i enlighet med bestämmelser och föreskrifter. Uppgifterna sköts effektivt och med hänsyn till miljön, oavsett kommungränserna. Företagets uppgifter kan sammanfattas enligt följande:

  • planering, utveckling och samordning av avfallshanteringen
  • ordnande av återvinning av avfallsmaterial
  • skötsel av hantering av farligt avfall
  • underhåll av regionala avstjälpningsplatser och avfallsbehandlingsanläggningar
  • separat insamling av nyttoavfall
  • byggande och underhåll av nätverket med avfallspunkter
  • upphandling av blandavfallstransporter
  • rådgivning och information

Verksamheten styrs av lagstiftningen och de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna.

Ägarkommunerna i västra Nyland är Lojo, Raseborg, Vichtis, Hangö, Högfors, Ingå och Sjundeå samt i östra Nyland Borgå, Sibbo, Lovisa, Borgnäs och Askola. Invånarantalet på verksamhetsområdet är 230 000.

Bolaget har sina kontor och avfallscentraler i Lojo och i Borgå.

Styrelse

Anders Rosengren, Borgå
Jarmo Aho, Lojo
Veijo Kämppi, Raseborg
Jenni Viherkanto, Vichtis
Markus Söderqvist, Sibbo
Katri Haverinen, Lovisa
Aija Franti, Borgnäs
Satu Söderlund, Sjundeå
Glenn Hagman, Ingå

Avfallshanteringsmyndigheten på området är Nylands avfallsnämnd