Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x
rr yhtiot organisaatio

Kommunal avfallsservice i östra och västra Nyland

Rosk’n Roll avfallshanteringstjänster produceras av Rosk’n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab.

Företagen har fått i uppgift att sköta bl.a. större delen av kommunernas skyldigheter relaterade till avfallshantering i enlighet med bestämmelser och föreskrifter. Uppgifterna sköts effektivt och med hänsyn till miljön, oavsett kommungränserna. Företagens uppgifter kan sammanfattas enligt följande:

 • planering, utveckling och samordning av avfallshanteringen
 • ordnande av återvinning av avfallsmaterial
 • skötsel av hantering av farligt avfall
 • underhåll av regionala avstjälpningsplatser och avfallsbehandlingsanläggningar
 • separat insamling av bioavfall
 • byggande och underhåll av nätverket med avfallspunkter
 • upphandling av blandavfallstransporter
 • rådgivning och information

Verksamheten styrs av lagstiftningen och de kommunala bestämmelserna om avfallshantering.

Bolagens ägarkommuner beslutade om en fusion av ÖNA och RR och undertecknade ett fusionsavtal i december 2012.

Det fusionerade bolagets ägarkommuner i västra Nyland är Lojo, Raseborg, Vichtis, Hangö, Högfors, Ingå och Sjundeå samt i östra Nyland Borgå, Sibbo, Lovisa, Borgnäs och Askola. Invånarantalet på verksamhetsområdet är 228 000.

Förberedelserna för fusionen har inletts och i fråga om de operativa uppgifterna fungerar bolagen redan nu som ett bolag. Man uppskattar att den juridiska fusionen genomförs i början av år 2019. Namnet på det fusionerade bolaget kommer att bli Rosk’n Roll Oy Ab.

Målet är att den övergångsfas som fusionen orsakar ska genomföras kostnadseffektivt, utan försämringar i servicekvaliteten samt med en så liten belastning som möjligt på bolagens personal. Bolaget kommer även i framtiden att ha kontor och avfallscentraler i Lojo och Borgå.

Bolagen har förberett fusionen sedan 2012. Bolagens funktioner har harmoniserats:

 • Tjänster: rådgivnings-, insamlings- och transport- samt mottagningstjänster
 • Hantering och byggande
 • Stödfunktioner: ekonomiförvaltning och informatör
 • Verkställande direktörer: Jukka Paavilainen Rosk’n Roll Oy Ab, Vesa Heikkonen, Östra Nylands Avfallsservice Ab

Rosk’n Roll Oy Ab

Avfallshanteringsbolaget Rosk’n Roll Oy Ab är ett bolag som ägs av kommunerna. Hangö, , Ingå, Högfors, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis äger 99,62 % av aktierna. På området är 135 000 människor fast bosatta.

Rosk’n Roll Oy Ab:s styrelse:
ordförande Ulla Lindström-Dahl (Raseborg)
viceordförande Jarmo Kuosa (Vichtis)
Juhana Salmenpohja (Lojo)
Rolf Oinonen (Lojo)
Mika Tallgrén (Högfors)
Jaakko Laiho (Hangö)
Mikael Carlberg (Ingå)

Västra Nylands avfallsnämnd


Östra Nylands Avfallsservice Ab

Östra Nylands Avfallsservice Ab ägs av Askola, Lovisa, Borgnäs, Borgå och Sibbo. Bolaget handhar avfallshanteringen för invånare, offentliga fastigheter samt privata avtalskunder inom sitt verksamhetsområde. På verksamhetsområdet är 94 000 personer fast bosatta.

Östra Nylands Avfallsservice Ab:s styrelse:
puheenjohtaja Matti Nuutti (Borgå)
varapuheenjohtaja Magnus Åström (Sibbo)
Kari Hagfors (Lovisa)
Jaakko Isotalo (Lovisa)
Risto Kuisma (Askola och Borgnäs)
Vesa Lepistö (Sibbo)
Otto Oksanen (Borgå)
Anders Rosengren (Borgå)

Borgå regionala avfallsnämnd