Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x

Vad händer med avfallet?

Återvinning börjar med sortering

När du sorterar nyttoavfall separat, kan värdefulla råmaterial tas till vara och vi kan leverera dem vidare för nyttoanvändning. Det lönar sig att sortera papper, metall och bioavfall samt kartong-, glas- och plastförpackningar separat och att föra farligt avfall till ett behörigt mottagningsställe. Efter sorteringen kvarstår blandavfallet som vi transporterar till avfallskraftverket för energinyttoanvändning.

Rosk’n Roll  är en länk i kedjan för nyttjande av avfall tillsammans med andra professionella inom branschen.

akku

Ackumulatorer

Blyet i ackumulatorerna kan material­återvinnas till nästan 100 procent.

vaatteet

Användbara textilier

Till återanvändning.

poistotekstiili

Avlagda textilier

Returfiber till textilindustrin.

patteri

Batterier och små ackumulatorer

Råmaterial för metallindustrin.

tiili

Betong och tegel

Krossas och används vid jordbyggnad.

biojate

Bioavfall

Bioavfall behandlas på en biogasanläggning som producerar energi och gödselprodukter.

rakennusjate

Byggavfall

Används för material- och energiutvinning, den del som inte kan återvinnas levereras till slutdeponering.

renkaat

Däck

Bl.a. jordbyggnadsprodukt, bullervall.

sahkolaitteet

Elapparater

Flera olika råmaterial för nya apparater.

vaarallinen

Farligt avfall

Värmebehandling i hög temperatur, där energin som frigörs tas tillvara.

lasi

Glasförpackningar

Glaset materialåtervinns bl.a. vid tillverkningen av nya förpackningar.

kyllastettypuu

Impregnerat trä

Flis för energiutvinning.

maa

Jordmassor

Utnyttjas vid utformningen av slutdeponeringsområdena.

Rosk’n Roll

kartonki

Kartong

Returkartong till bl.a. hylsor.

haravointi

Krattavfall

Komposteras och utnyttjas vid avfalls­centralerna, t.ex. vid utformningen av gamla avfallsupplag.

Rosk’n Roll

metalli

Metall

Råmaterial för metallindustrin.

paperi

Papper

Av returpapper tillverkas tidningspapper och mjukpapper.

muovi

Plastförpackningar och-produkter

De blandade plastfraktionerna rengörs och återvinningsplast separeras för industrins bruk.

oksat

Ris, kvistar och julgranar

Flis för energiutvinning.

Flera operatörer

romuauto

Skrotbilar

Cirka 95 procent av en skrotbil utnyttjas som material.

puujate

Träavfall

Flisas och levereras till energinyttoanvändning.

Flera operatörer