Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x
Barndeldagare i återvinningsexperterna-tävlingen

Återvinningsexperterna 2022

Återvinningsexperterna är en tävling  temat avfallshantering och återvinning för fjärdeklassister i västra och östra Nyland. Tävlingen omfattar en uttagning med tillhörande lektion och en final som ordnas på våren. Finalen har traditionellt ordnats vid avfallscentralerna, men förra våren ordnades de undantagsvis på distans som ett elektroniskt mobilspel.

Uttagningen för det här läsårets del pågår från den 1.10.2021-31.3.2022 det finns gott om tid att delta! Anmäl din klass med här!

Huvudpriset är 500 euro till klassens kassa!

Återvinningsexperter 2022 -tävlingens regler

Deltagande

 • Tävlingen ordnas av Rosk’n Roll Oy Ab
 • I tävlingen kan alla 4 klassister inom Rosk 'n Rolls verksamhetsområde delta. Verksamhetsområdets kommuner är i västra Nyland Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis och i östra Nyland Askola, Borgnäs, Borgå, Lovisa och Sibbo.
 • Läraren anmäler klassen via Forms-blanketten. 
 • I uttagningen deltar man i två eller tre personers lag. 
 • Alla medlemmar i laget ska vara från samma klass.
 • I sammansatta klasser kan också elever från andra årskurser delta i tävlingen.
 • Uttagningen är öppen fram till 31.3.2022.

Uttagning

 • Till uttagningen hör en lektion, som hålls av Rosk’n Roll, samt ett mobilspel. 
 • För mobilspelet behöver varje lag en telefon, en dator eller en pekplatta med internetförbindelse.
 • Ifall vi inte på grund av coronasituationen kan komma till skolan finns lektionen även i elektronisk form. 
 • I uttagningen finns en öppen bonusfråga, som är utanför poängräkningen. Med hjälp av bonusfrågan avgörs vilket lag som kommer vidare till finalen endast om flera lag får samma poäng.
 • Frågorna i frågesporten grundar sig på materialet i mappen Otto och Ronja återvinner och lektionen. Mappen kan gratis beställas från adressen neuvonta@rosknroll.fi eller laddas ner från adressen https://rosknroll.fi/radgivning/radgivning-for-grupper/undervisningsmaterial-otto-och-ronja-atervinner/
 • Eleverna bekantar sig på förhand med Otto och Ronja materialet under lektionerna och under lärarens handledning.
 • Det är inte tillåtet att ha läromaterialet med sig under frågesporten.
 • Läraren ansvarar för arbetsron under lektionen och frågesporten.
 • Läraren deltar inte på något vis i att svara på frågorna i frågesporten
 • Uttagningen börjar 1.10.2021 och avslutas 31.3.2022.
 • Svaren sparas inte efter tävlingen, datainformationen tas bort. 
 • Alla klasser som deltar får ett Återvinningsexpert-diplom.
 • Till finaltävlingarna kommer sammanlagt 10 lag. Fem lag med de högsta poängen från Västnyland och fem lag från Östnyland. Högst ett lag/skola kommer vidare till finalen. De lag som kommit vidare till finalen meddelas senast 7.4.2022.

Finaltävlingen

 • Finalerna ordnas antingen på plats i Domargård i Borgå eller Munka i Lojo eller som ett elektroniskt spel på Seppo.io-plattformen.
 • Finalen för Västnyland ordnas den 3.5.2021 kl. 10-11 och för Östnyland den 5.5.2021 kl. 10-11. 
 • Finalerna utförs i tre personers lag. Lag med två elever kompletteras med en klasskamrat. 
 • Vinnarlagens pris är 500 € till klassens kassa.