Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x

Tömningspriser för avfallskärl för husbolag

Nedan hittas tömningspriserna för avfallskärl för husbolag enligt kommun. Samma priser gäller även egnahemshus som använder nyttoavfallskärl eller större blandavfallskärl.

Prissättningen grundar sig på avfallskärlets storlek och typen av avfall.

Utöver tömningspriserna debiteras grundavgiften från bostadsbolag. Grundavgiften baserar sig på mängden lägenheter.

 

Blandavfall

Kärl som flyttas för hand, euro per tömning

MOMS 140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
0 % 3,96 4,88 5,74 8,16
24 % 4,91 6,05 7,12 10,12

Djupuppsamlingsbehållare, euro per tömning

Dessutom debiteras en hanteringsavgift baserad på vikten.

ALV 1,5 m3 3,0 m3 5,0 m3
0 % 36,35 36,35 37,98
24 % 45,07 45,07 47,10

Hanteringsavgift baserad på vikten

MOMS Euro per ton
0 % 92,21
24 % 114,34

Bioavfall

Kärl som flyttas för hand, euro per tömning

MOMS Högst 9 bostäder Över 9 bostäder Andra än bostadsfastigheter
0 % 6,18 7,32 10,06
24 % 7,66 9,08 12,47

Djupuppsamlingsbehållare, euro per tömning

Dessutom debiteras en hanteringsavgift baserad på vikten.

MOMS 1,3 m3
0 % 26,46
24 % 32,81

Hanteringsavgift baserad på vikten

MOMS Euro per ton
0 % 96,13
24 % 119,20

Nyttoavfall

Kartong, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 1 000 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 5,0 m3
0 % 5,37 20,87
24 % 6,66 25,88

Förpackningsglas, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 360 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 3m3
0 % 6,20 26,40
24 % 7,69 32,73

Metall, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 660 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 5 m3
0 % 6,20 26,40
24 % 7,69 32,73

Förpackningsplast, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 660 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 5 m3
0 % 6,0 25,00
24 % 7,44 31,00

Rosk'n Rolls hyreskärl

Hyreskärl, euro per månad

MOMS 140 liter* 240 liter* 360 liter* 660 liter* Bioavfallskärl, 140–240 liter
0 % 0,50 0,53 0,89 1,98 0,60
24 % 0,62 0,66 1,10 2,46 0,74

*Avfallskärl: blandavfall, kartong, metall, glas, plast

Blandavfall

Kärl som flyttas för hand, euro per tömning

MOMS 140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
0 % 3,96 4,88 5,74 8,16
24 % 4,91 6,05 7,12 10,12

Djupuppsamlingsbehållare, euro per tömning

Dessutom debiteras en hanteringsavgift baserad på vikten.

MOMS 1,5 m3 3,0 m3 5,0 m3
0 % 36,35 36,35 37,98
24 % 45,07 45,07 47,10

Hanteringsavgift baserad på vikten

MOMS Euro per ton
0 % 92,21
24 % 114,34

Bioavfall

Kärl som flyttas för hand, euro per tömning

MOMS Högst 9 bostäder Över 9 bostäder Andra än bostadsfastigheter
0 % 6,18 7,32 10,06
24 % 7,66 9,08 12,47

Djupuppsamlingsbehållare, euro per tömning

Dessutom debiteras en hanteringsavgift baserad på vikten.

MOMS 1,3 m3
0 % 26,46
24 % 32,81

Hanteringsavgift baserad på vikten

MOMS Euro per ton
0 % 96,13
24 % 119,20

Nyttoavfall

Kartong, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 1 000 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 5,0 m3
0 % 5,37 20,87
24 % 6,66 25,88

Förpackningsglas, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 360 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 3m3
0 % 6,20 26,40
24 % 7,69 32,73

Metall, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 660 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 5 m3
0 % 6,20 26,40
24 % 7,69 32,73

Förpackningsplast, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 660 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 5 m3
0 % 6,0 25,00
24 % 7,44 31,00

Rosk'n Rolls hyreskärl

Hyreskärl, euro per månad

MOMS 140 liter* 240 liter* 360 liter* 660 liter* Bioavfallskärl, 140–240 liter
0% 0,50 0,53 0,89 1,98 0,60
24 % 0,62 0,66 1,10 2,46 0,74

*Avfallskärl: blandavfall, kartong, metall, glas, plast

Blandavfall

Kärl som flyttas för hand, euro per tömning

MOMS 140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
0 % 4,64 4,98 6,06 7,76
24 % 5,75 6,18 7,51 9,62

Djupuppsamlingsbehållare, euro per tömning

Dessutom debiteras en hanteringsavgift baserad på vikten.

MOMS 1,5 m3 3,0 m3 5,0 m3
0 % 24,04 24,04 25,19
24 % 29,81 29,81 31,24

Hanteringsavgift baserad på vikten

MOMS Euro per ton
0 % 92,21
24 % 114,34

Bioavfall

Kärl som flyttas för hand, euro per tömning

MOMS Högst 9 bostäder Över 9 bostäder Andra än bostadsfastigheter
0 % 6,18 7,32 10,06
24 % 7,66 9,08 12,47

Djupuppsamlingsbehållare, euro per tömning

Dessutom debiteras en hanteringsavgift baserad på vikten.

MOMS 1,3 m3
0 % 26,46
24 % 32,81

Hanteringsavgift baserad på vikten

MOMS Euro per ton
0 % 96,13
24 % 119,20

Nyttoavfall

Kartong, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 1 000 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 5,0 m3
0 % 5,37 20,87
24 % 6,66 25,88

Förpackningsglas, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 360 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 3m3
0 % 6,20 26,40
24 % 7,69 32,73

Metall, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 660 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 5 m3
0 % 6,20 26,40
24 % 7,69 32,73

Förpackningsplast, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 660 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 5 m3
0 % 6,00 25,00
24 % 7,44 31,00

Rosk'n Rolls hyreskärl

Hyreskärl, euro per månad

MOMS 140 liter* 240 liter* 360 liter* 660 liter* Bioavfallskärl, 140–240 liter
0 % 0,50 0,53 0,89 1,98 0,60
24 % 0,62 0,66 1,10 2,46 0,74

*Avfallskärl: blandavfall, kartong, metall, glas, plast

Blandavfall

Kärl som flyttas för hand, euro per tömning

MOMS 140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
0 % 4,62 5,48 6,77 9,32
24 % 5,73 6,80 8,39 11,56

Djupuppsamlingsbehållare, euro per tömning

Dessutom debiteras en hanteringsavgift baserad på vikten.

MOMS 1,5 m3 3,0 m3 5,0 m3
0 % 19,51 23,93 29,83
24 % 24,19 29,67 36,99

Frontcontainer, euro per tömning

MOMS 4 m3 6 m3 6 m3 10 m3
0 % 24,30 26,69 29,08 31,94
24 % 30,13 33,10 36,06 39,61

Hanteringsavgift baserad på vikten

MOMS Euro per ton
0 % 119,09
24 % 147,67

Bioavfall

Kärl som flyttas för hand, euro per tömning

MOMS Högst 9 bostäder Över 9 bostäder Andra än bostadsfastigheter
0 % 6,87 7,73 9,44
24 % 8,52 9,59 11,71

Djupuppsamlingsbehållare, euro per tömning

Dessutom debiteras en hanteringsavgift baserad på vikten.

MOMS 1,3 m3
0 % 26,46
24 % 32,81

Hanteringsavgift baserad på vikten

MOMS Euro per ton
0 % 96,13
24 % 119,20

Nyttoavfall

Kartong, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 1 000 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 5,0 m3
0 % 4,50 22,00
24 % 5,58 27,28

Förpackningsglas, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 360 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 3m3
0 % 6,20 22,00
24 % 7,69 27,28

Metall, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 660 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 5 m3
0 % 6,20 22,00
24 % 7,69 27,28

Förpackningsplast, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 660 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 5 m3
0 % 6,0 25,00
24 % 7,44 31,00

Rosk'n Rolls hyreskärl

Hyreskärl, euro per månad

MOMS 140 liter* 240 liter* 360 liter* 660 liter* Bioavfallskärl, 140–240 liter
0 % 0,50 0,53 0,89 1,98 0,60
24 % 0,62 0,66 1,10 2,46 0,74

*Avfallskärl: blandavfall, kartong, metall, glas, plast

Blandavfall

Kärl som flyttas för hand, euro per tömning

MOMS 140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
0 % 4,28 5,19 6,61 9,82
24 % 5,31 6,44 8,20 12,18

Djupuppsamlingsbehållare, euro per tömning

Dessutom debiteras en hanteringsavgift baserad på vikten.

MOMS 1,5 m3 3,0 m3 5,0 m3
0 % 21,30 24,03 27,24
24 % 26,41 29,80 33,78

Hanteringsavgift baserad på vikten

MOMS Euro per ton
0 % 119,09
24 % 147,67

Bioavfall

Kärl som flyttas för hand, euro per tömning

MOMS Högst 9 bostäder Över 9 bostäder Andra än bostadsfastigheter
0 % 6,87 7,73 9,44
24 % 8,52 9,59 11,71

Djupuppsamlingsbehållare, euro per tömning

Dessutom debiteras en hanteringsavgift baserad på vikten.

MOMS 1,3 m3
0 % 26,46
24 % 32,81

Hanteringsavgift baserad på vikten

MOMS Euro per ton
0 % 96,13
24 % 119,20

Nyttoavfall

Kartong, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 1 000 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 5,0 m3
0 % 4,50 22,00
24 % 5,58 27,28

Förpackningsglas, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 360 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 3m3
0 % 6,20 22,00
24 % 7,69 27,28

Metall, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 660 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 5 m3
0 % 6,20 22,00
24 % 7,69 27,28

Förpackningsplast, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 660 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 5 m3
0 % 6,0 25,00
24 % 7,44 31,00

Rosk'n Rolls hyreskärl

Hyreskärl, euro per månad

MOMS 140 liter* 240 liter* 360 liter* 660 liter* Bioavfallskärl, 140–240 liter
0 % 0,50 0,53 0,89 1,98 0,60
24 % 0,62 0,66 1,10 2,46 0,74

*Avfallskärl: blandavfall, kartong, metall, glas, plast

Blandavfall

Kärl som flyttas för hand, euro per tömning

MOMS 140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
0 % 4,79 5,39 6,61 9,26
24 % 5,94 6,68 8,20 11,48

Djupuppsamlingsbehållare, euro per tömning

Dessutom debiteras en hanteringsavgift baserad på vikten.

MOMS 1,5 m3 3,0 m3 5,0 m3
0 % 20,73 25,42 29,20
24 % 25,71 31,52 36,21

Frontcontainer, euro per tömning

MOMS 4 m3 6 m3 8 m3 10 m3
0 % 22,42 27,25 30,61 39,87
24 % 27,80 33,79 37,96 49,44

Hanteringsavgift baserad på vikten

MOMS Euro per ton
0 % 119,09
24 % 147,67

Biojäte

Kärl som flyttas för hand, euro per tömning

MOMS Högst 9 bostäder Över 9 bostäder Andra än bostadsfastigheter
0 % 6,87 7,73 9,44
24 % 8,52 9,59 11,71

Djupuppsamlingsbehållare, euro per tömning

Dessutom debiteras en hanteringsavgift baserad på vikten.

MOMS 1,3 m3
0 % 26,46
24 % 32,81

Hanteringsavgift baserad på vikten

MOMS Euro per ton
0 % 96,13
24 % 119,20

Nyttoavfall

Kartong, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 1 000 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 5,0 m3
0 % 4,50 22,00
24 % 5,58 27,28

Förpackningsglas, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 360 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 3m3
0 % 6,20 22,00
24 % 7,69 27,28

Metall, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 660 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 5 m3
0 % 6,20 22,00
24 % 7,69 27,28

Förpackningsplast, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 660 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 5 m3
0 % 6,0 25,00
24 % 7,44 31,00

Rosk'n Rolls hyreskärl

Hyreskärl, euro per månad

MOMS 140 liter* 240 liter* 360 liter* 660 liter* Bioavfallskärl, 140–240 liter
0 % 0,50 0,53 0,89 1,98 0,60
24 % 0,62 0,66 1,10 2,46 0,74

*Avfallskärl: blandavfall, kartong, metall, glas, plast

Blandavfall

Kärl som flyttas för hand, euro per tömning

MOMS 140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
0 % 3,88 4,63 6,42 8,30
24 % 4,81 5,74 7,96 10,29

Djupuppsamlingsbehållare, euro per tömning

Dessutom debiteras en hanteringsavgift baserad på vikten.

MOMS 1,5 m3 3,0 m3 5,0 m3
0 % 16,89 17,53 22,04
24 % 20,94 21,74 27,33

Frontcontainer, euro per tömning

MOMS 4 m3 6 m3 8 m3 10 m3
0 % 22,79 26,89 30,99 32,39
24 % 28,26 33,34 38,43 40,16

Hanteringsavgift baserad på vikten

MOMS Euro per ton
0 % 119,09
24 % 147,67

Bioavfall

Kärl som flyttas för hand, euro per tömning

MOMS Högst 9 bostäder Över 9 bostäder Andra än bostadsfastigheter
0 % 6,87 7,73 9,44
24 % 8,52 9,59 11,71

Djupuppsamlingsbehållare, euro per tömning

Dessutom debiteras en hanteringsavgift baserad på vikten.

MOMS 1,3 m3
0 % 26,46
24 % 32,81

Hanteringsavgift baserad på vikten

MOMS Euro per ton
0 % 96,13
24 % 119,20

Nyttoavfall

Kartong, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 1 000 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 5,0 m3
0 % 4,50 22,00
24 % 5,58 27,28

Förpackningsglas, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 360 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 3m3
0 % 6,20 22,00
24 % 7,69 27,28

Metall, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 660 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 5 m3
0 % 6,20 22,00
24 % 7,69 27,28

Förpackningsplast, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 660 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 5 m3
0 % 6,0 25,00
24 % 7,44 31,00

Rosk'n Rolls hyreskärl

Hyreskärl, euro per månad

MOMS 140 liter* 240 liter* 360 liter* 660 liter* Bioavfallskärl, 140–240 liter
0% 0,50 0,53 0,89 1,98 0,60
24 % 0,62 0,66 1,10 2,46 0,74

*Avfallskärl: blandavfall, kartong, metall, glas, plast

Blandavfall

Kärl som flyttas för hand, euro per tömning

MOMS 140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
0 % 4,24 4,97 6,00 7,86
24 % 5,26 6,16 7,44 9,75

Djupuppsamlingsbehållare, euro per tömning

Dessutom debiteras en hanteringsavgift baserad på vikten.

MOMS 1,5 m3 3,0 m3 5,0 m3
0 % 30,99 30,99 32,62
24 % 38,43 38,43 40,45

Hanteringsavgift baserad på vikten

MOMS Euro per ton
0 % 92,21
24 % 114,34

Bioavfall

Kärl som flyttas för hand, euro per tömning

MOMS Högst 9 bostäder Över 9 bostäder Andra än bostadsfastigheter
0 % 6,18 7,32 10,06
24 % 7,66 9,08 12,47

Djupuppsamlingsbehållare, euro per tömning

Dessutom debiteras en hanteringsavgift baserad på vikten.

MOMS 1,3 m3
0 % 26,46
24 % 32,81

Hanteringsavgift baserad på vikten

MOMS Euro per ton
0 % 96,13
24 % 119,20

Nyttoavfall

Kartong, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 1 000 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 5,0 m3
0 % 5,37 20,87
24 % 6,66 25,88

Förpackningsglas, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 360 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 3m3
0 % 6,20 26,40
24 % 7,69 32,73

Metall, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 660 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 5 m3
0 % 6,20 26,40
24 % 7,69 32,73

Förpackningsplast, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 660 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 5 m3
0 % 6,0 25,00
24 % 7,44 31,00

Rosk'n Rolls hyreskärl

Hyreskärl, euro per månad

MOMS 140 liter* 240 liter* 360 liter* 660 liter* Bioavfallskärl, 140–240 liter
0 % 0,50 0,53 0,89 1,98 0,60
24 % 0,62 0,66 1,10 2,46 0,74

*Avfallskärl: blandavfall, kartong, metall, glas, plast

Blandavfall

Kärl som flyttas för hand, euro per tömning

MOMS 140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
0 % 4,99 5,51 6,99 9,03
24 % 6,19 6,83 8,67 11,20

Djupuppsamlingsbehållare, euro per tömning

Dessutom debiteras en hanteringsavgift baserad på vikten.

MOMS 1,5 m3 3,0 m3 5,0 m3
0 % 22,44 26,53 31,54
24 % 27,83 32,90 39,11

Frontcontainer, euro per tömning

MOMS 4 m3 6 m3 8 m3 10 m3
0 % 24,30 26,69 29,08 31,94
24 % 30,13 33,10 36,06 39,61

Hanteringsavgift baserad på vikten

MOMS Euro per ton
0 % 119,09
24 % 147,67

Bioavfall

Kärl som flyttas för hand, euro per tömning

MOMS Högst 9 bostäder Över 9 bostäder Andra än bostadsfastigheter
0 % 6,87 7,73 9,44
24 % 8,52 9,59 11,71

Djupuppsamlingsbehållare, euro per tömning

Dessutom debiteras en hanteringsavgift baserad på vikten.

MOMS 1,3 m3
0 % 26,46
24 % 32,81

Hanteringsavgift baserad på vikten

MOMS Euro per ton
0 % 96,13
24 % 119,20

Nyttoavfall

Kartong, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 1 000 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 5,0 m3
0 % 4,50 22,00
24 % 5,58 27,28

Förpackningsglas, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 360 liter Djupuppsamlingsbehållare högst3m3
0 % 6,20 22,00
24 % 7,69 27,28

Metall, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 660 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 5 m3
0 % 6,20 22,00
24 % 7,69 27,28

Förpackningsplast, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 660 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 5 m3
0 % 6,0 25,00
24 % 7,44 31,00

Rosk'n Rolls hyreskärl

Hyreskärl, euro per månad

MOMS 140 liter* 240 liter* 360 liter* 660 liter* Bioavfallskärl, 140–240 liter
0 % 0,50 0,53 0,89 1,98 0,60
24 % 0,62 0,66 1,10 2,46 0,74

*Avfallskärl: blandavfall, kartong, metall, glas, plast

Blandavfall

Kärl som flyttas för hand, euro per tömning

MOMS 140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
0 % 4,50 5,32 6,54 8,49
24 % 5,58 6,60 8,11 10,53

Djupuppsamlingsbehållare, euro per tömning

Dessutom debiteras en hanteringsavgift baserad på vikten.

MOMS 1,5 m3 3,0 m3 5,0 m3
0 % 32,99 32,99 34,62
24 % 40,91 40,91 42,93

Hanteringsavgift baserad på vikten

MOMS Euro per ton
0 % 92,21
24 % 114,34

Biojäte

Kärl som flyttas för hand, euro per tömning

MOMS Högst 9 bostäder Över 9 bostäder Andra än bostadsfastigheter
0 % 6,18 7,32 10,06
24 % 7,66 9,08 12,47

Djupuppsamlingsbehållare, euro per tömning

Dessutom debiteras en hanteringsavgift baserad på vikten.

MOMS 1,3 m3
0 % 26,46
24 % 32,81

Hanteringsavgift baserad på vikten

MOMS Euro per ton
0 % 96,13
24 % 119,20

Nyttoavfall

Kartong, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 1 000 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 5,0 m3
0 % 5,37 20,87
24 % 6,66 25,88

Förpackningsglas, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 360 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 3m3
0 % 6,20 26,40
24 % 7,69 32,73

Metall, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 660 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 5 m3
0 % 6,20 26,40
24 % 7,69 32,73

Förpackningsplast, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 660 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 5 m3
0 % 6,0 25,00
24 % 7,44 31,00

Rosk'n Rolls hyreskärl

Hyreskärl, euro per månad

MOMS 140 liter* 240 liter* 360 liter* 660 liter* Bioavfallskärl, 140–240 liter
0 % 0,50 0,53 0,89 1,98 0,60
24 % 0,62 0,66 1,10 2,46 0,74

*Avfallskärl: blandavfall, kartong, metall, glas, plast

Blandavfall

Kärl som flyttas för hand, euro per tömning

MOMS 140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
0 % 4,79 5,39 6,61 9,26
24 % 5,94 6,68 8,20 11,48

Djupuppsamlingsbehållare, euro per tömning

Dessutom debiteras en hanteringsavgift baserad på vikten.

MOMS 1,5 m3 3,0 m3 5,0 m3
0 % 20,73 25,42 29,20
24 % 25,71 31,52 36,21

Frontcontainer, euro per tömning

MOMS 4 m3 6 m3 8 m3 10 m3
0 % 22,42 27,25 30,61 39,87
24 % 27,80 33,79 37,96 49,44

Hanteringsavgift baserad på vikten

MOMS Euro per ton
0 % 119,09
24 % 147,67

Bioavfall

Kärl som flyttas för hand, euro per tömning

MOMS Högst 9 bostäder Över 9 bostäder Andra än bostadsfastigheter
0 % 6,87 7,73 9,44
24 % 8,52 9,59 11,71

Djupuppsamlingsbehållare, euro per tömning

Dessutom debiteras en hanteringsavgift baserad på vikten.

MOMS 1,3 m3
0 % 26,46
24 % 32,81

Hanteringsavgift baserad på vikten

MOMS Euro per ton
0 % 96,13
24 % 119,20

Nyttoavfall

Kartong, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 1 000 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 5,0 m3
0 % 4,50 22,00
24 % 5,58 27,28

Förpackningsglas, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 360 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 3m3
0 % 6,20 22,00
24 % 7,69 27,28

Metall, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 660 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 5 m3
0 % 6,20 22,00
24 % 7,69 27,28

Förpackningsplast, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 660 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 5 m3
0 % 6,0 25,00
24 % 7,44 31,00

Rosk'n Rolls hyreskärl

Hyreskärl, euro per månad

MOMS 140 liter* 240 liter* 360 liter* 660 liter* Bioavfallskärl, 140–240 liter
0 % 0,50 0,53 0,89 1,98 0,60
24 % 0,62 0,66 1,10 2,46 0,74

*Avfallskärl: blandavfall, kartong, metall, glas, plast

Blandavfall

Kärl som flyttas för hand, euro per tömning

MOMS 140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
0 % 3,93 5,10 6,37 8,29
24 % 4,87 6,32 7,90 10,28

Djupuppsamlingsbehållare, euro per tömning

Dessutom debiteras en hanteringsavgift baserad på vikten.

MOMS 1,5 m3 3,0 m3 5,0 m3
0 % 20,41 22,16 24,33
24 % 25,31 27,48 30,17

Frontcontainer, euro per tömning

MOMS 4 m3 6 m3 8 m3 10 m3
0 % 17,93 19,32 23,42 24,80
24 % 22,23 23,96 29,04 30,75

Hanteringsavgift baserad på vikten

MOMS Euro per ton
0 % 119,09
24 % 147,67

Bioavfall

Kärl som flyttas för hand, euro per tömning

MOMS Högst 9 bostäder Över 9 bostäder Andra än bostadsfastigheter
0 % 6,87 7,73 9,44
24 % 8,52 9,59 11,71

Djupuppsamlingsbehållare, euro per tömning

Dessutom debiteras en hanteringsavgift baserad på vikten.

MOMS 1,3 m3
0 % 26,46
24 % 32,81

Hanteringsavgift baserad på vikten

MOMS Euro per ton
0 % 96,13
24 % 119,20

Nyttoavfall

Kartong, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 1 000 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 5,0 m3
0 % 4,50 22,00
24 % 5,58 27,28

Förpackningsglas, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 360 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 3m3
0 % 6,20 22,00
24 % 7,69 27,28

Metall, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 660 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 5 m3
0 % 6,20 22,00
24 % 7,69 27,28

Förpackningsplast, euro per tömning

MOMS Sopkärl högst 660 liter Djupuppsamlingsbehållare högst 5 m3
0 % 6,0 25,00
24 % 7,44 31,00

Rosk'n Rolls hyreskärl

Hyreskärl, euro per månad

MOMS 140 liter* 240 liter* 360 liter* 660 liter* Bioavfallskärl, 140–240 liter
0 % 0,50 0,53 0,89 1,98 0,60
24 % 0,62 0,66 1,10 2,46 0,74

*Avfallskärl: blandavfall, kartong, metall, glas, plast