Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x

Tömningspriser för avfallskärl för egnahemshus och småhus

Nedan hittas tömningspriserna för avfallskärl för småhus enligt kommun. Hushållens priser är i kraft för de kunder som betalar avfallshanteringens grundavgift för Rosk'n Roll och de innehåller moms (24 %). Andra kunder debiteras enligt prislistan för företag.

Prissättningen grundar sig på avfallskärlets storlek och typen av avfall.

 

Blandavfalls- och flerfackskärl på egen fastighet

Tömning av blandavfallskärl, euro per tömning

140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
4,91 6,05 7,12 10,12

Tömning av flerfackskärl, euro per tömning

Nyttoavfallskärl, 360 liter Nyttoavfallskärl, 660 liter Bland- och bioavfallskärl, 240 liter
10,16 10,25 9,29

Blandavfallskärl, hyra euro per månad

Blandavfallskärl, 140 liter Blandavfallskärl, 240 liter Blandavfallskärl, 360 liter Blandavfallskärl, 660 liter
0,62 0,66 1,10 2,46

Flerfackskärl, hyra euro per månad

Nyttoavfallskärl, 360 liter Nyttoavfallskärl, 660 liter Nyttoavfallskärl, 240 liter
1,88 3,15 1,15

Övriga tömningsrelaterade avgifter

Extra avfall, sopsäck 200 liter, euro* Flyttning av kärl, sträckor över 10 meter, euro per påbörjad 10 meter** Backnings sträckor, euro per påbörjad 20 meter***
5,38 1,43 2,62

*Extra avfall: Högst 6 stycken 200 liters sopsäckar.
**Flyttning av kärl: Avgift som debiteras för flyttning av kärlet om sopkärlet ska flyttas över 10 meter till sopbilen.
***Backnings sträckor: Avgift som debiteras om sopbilen måste backa över 40 meter fram till sopkärlet.

Fritidsbostad

Fritidsbostadens säsongavgift (1.4–31.10), euro per fyra tömningar

140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
19,64 24,20 28,47 40,47

Blandavfallspunktservice

Avgift för blandavfallspunktservice, euro per månad per bostad

Stadigvarande bostad Fritidsbostad
9,75 5,93

Priserna baserar sig på avgifterna i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa. Taxan och de fastställda avgifterna www.ujlk.fi/sv

Priserna är ikraft från och med 1.7.2019, inklusive moms 24 %.

Blandavfalls- och flerfackskärl på egen fastighet

Tömning av blandavfallskärl, euro per tömning

140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
4,91 6,05 7,12 10,12

Tömning av flerfackskärl, euro per tömning

Nyttoavfallskärl, 360 liter Nyttoavfallskärl, 660 liter Bland- och bioavfallskärl, 240 liter
10,16 10,25 9,29

Blandavfallskärl, hyra euro per månad

Blandavfallskärl, 140 liter Blandavfallskärl, 240 liter Blandavfallskärl, 360 liter Blandavfallskärl, 660 liter
0,62 0,66 1,10 2,46

Flerfackskärl, hyra euro per månad

Nyttoavfallskärl, 360 liter Nyttoavfallskärl, 660 liter Nyttoavfallskärl, 240 liter
1,88 3,15 1,15

Övriga tömningsrelaterade avgifter

Extra avfall, sopsäck 200 liter, euro* Flyttning av kärl, sträckor över 10 meter, euro per påbörjad 10 meter** Backnings sträckor, euro per påbörjad 20 meter***
5,38 1,43 2,62

*Extra avfall: Högst 6 stycken 200 liters sopsäckar.
**Flyttning av kärl: Avgift som debiteras för flyttning av kärlet om sopkärlet ska flyttas över 10 meter till sopbilen.
***Backnings sträckor: Avgift som debiteras om sopbilen måste backa över 40 meter fram till sopkärlet.

Fritidsbostad

Fritidsbostadens säsongavgift (1.4–31.10), euro per fyra tömningar

140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
19,64 24,20 28,47 40,47

Blandavfallspunktservice

Avgift för blandavfallspunktservice, euro per månad per bostad

Stadigvarande bostad Fritidsbostad
9,75 5,93

Priserna baserar sig på avgifterna i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa. Taxan och de fastställda avgifterna www.ujlk.fi/sv

Priserna är ikraft från och med 1.7.2019, inklusive moms 24 %.

Blandavfalls- och flerfackskärl på egen fastighet

Tömning av blandavfallskärl, euro per tömning

140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
5,75 6,18 7,51 9,62

Tömning av flerfackskärl, euro per tömning

Nyttoavfallskärl, 360 liter Nyttoavfallskärl, 660 liter Bland- och bioavfallskärl, 240 liter
10,16 10,25 9,29

Blandavfallskärl, hyra euro per månad

140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
0,62 0,66 1,10 2,46

Flerfackskärl, hyra euro per månad

Nyttoavfallskärl, 360 liter Nyttoavfallskärl, 660 liter Nyttoavfallskärl, 240 liter
1,88 3,15 1,15

Övriga tömningsrelaterade avgifter

Extra avfall, sopsäck 200 liter, euro* Flyttning av kärl, sträckor över 10 meter, euro per påbörjad 10 meter** Backnings sträckor, euro per påbörjad 20 meter***
5,38 1,43 2,62

*Extra avfall: Högst 6 stycken 200 liters sopsäckar.
**Flyttning av kärl: Avgift som debiteras för flyttning av kärlet om sopkärlet ska flyttas över 10 meter till sopbilen.
***Backnings sträckor: Avgift som debiteras om sopbilen måste backa över 40 meter fram till sopkärlet.

Fritidsbostad

Fritidsbostadens säsongavgift (1.4–31.10), euro per fyra tömningar

140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
23,01 24,70 30,03 38,49

Blandavfallspunktservice

Avgift för blandavfallspunktservice, euro per månad per bostad

Stadigvarande bostad Fritidsbostad
9,75 5,93

Priserna baserar sig på avgifterna i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa. Taxan och de fastställda avgifterna www.ujlk.fi/sv

Priserna är ikraft från och med 1.7.2019, inklusive moms 24 %.

Blandavfallskärl på egen fastighet

Tömning av blandavfallskärl, euro per tömning

140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
5,73 6,80 8,39 11,56

Tömning av flerfackskärl, euro per tömning

Nyttoavfallskärl, 360 liter Nyttoavfallskärl, 660 liter
10,16 10,25

Blandavfallskärl, hyra euro per månad

Blandavfallskärl, 140 liter Blandavfallskärl, 240 liter Blandavfallskärl, 360 liter Blandavfallskärl, 660 liter
0,62 0,66 1,10 2,46

Flerfackskärl, hyra euro per månad

Nyttoavfallskärl, 360 liter Nyttoavfallskärl, 660 liter
1,88 3,15

Övriga tömningsrelaterade avgifter

Extra avfall, sopsäck 200 liter, euro* Flyttning av kärl, sträckor över 10 meter, euro per påbörjad 10 meter** Backnings sträckor, euro per påbörjad 20 meter***
5,38 1,43 2,62

*Extra avfall: Högst 6 stycken 200 liters sopsäckar.
**Flyttning av kärl: Avgift som debiteras för flyttning av kärlet om sopkärlet ska flyttas över 10 meter till sopbilen.
***Backnings sträckor: Avgift som debiteras om sopbilen måste backa över 40 meter fram till sopkärlet.

Fritidsbostad

Fritidsbostadens säsongavgift (1.4–31.10), euro per fyra tömningar

140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
22,92 27,18 33,58 46,23

Blandavfallspunktservice

Avgift för blandavfallspunktservice, euro per månad per bostad

Stadigvarande bostad Fritidsbostad
11,56 5,78

Priserna baserar sig på avgifterna i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa. Taxan och de fastställda avgifterna www.ujlk.fi/sv

Priserna är ikraft från och med 1.7.2019, inklusive moms 24 %.

Blandavfalls- och flerfackskärl på egen fastighet

Tömning av blandavfallskärl, euro per tömning

140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
5,31 6,44 8,20 12,18

Tömning av flerfackskärl, euro per tömning

Nyttoavfallskärl, 360 liter Nyttoavfallskärl, 660 liter Bland- och bioavfallskärl, 240 liter
10,16 10,25 9,29

Blandavfallskärl, hyra euro per månad

Blandavfallskärl, 140 liter Blandavfallskärl, 240 liter Blandavfallskärl, 360 liter Blandavfallskärl, 660 liter
0,62 0,66 1,10 2,46

Flerfackskärl, hyra euro per månad

Nyttoavfallskärl, 360 liter Nyttoavfallskärl, 660 liter Nyttoavfallskärl, 240 liter
1,88 3,15 1,15

Övriga tömningsrelaterade avgifter

Extra avfall, sopsäck 200 liter, euro* Flyttning av kärl, sträckor över 10 meter, euro per påbörjad 10 meter** Backnings sträckor, euro per påbörjad 20 meter***
5,38 1,43 2,62

*Extra avfall: Högst 6 stycken 200 liters sopsäckar.
**Flyttning av kärl: Avgift som debiteras för flyttning av kärlet om sopkärlet ska flyttas över 10 meter till sopbilen.
***Backnings sträckor: Avgift som debiteras om sopbilen måste backa över 40 meter fram till sopkärlet.

Fritidsbostad

Fritidsbostadens säsongavgift (1.4–31.10), euro per fyra tömningar

140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
21,23 25,74 32,79 48,71

Blandavfallspunktservice

Avgift för blandavfallspunktservice, euro per månad per bostad

Stadigvarande bostad Fritidsbostad
11,56 5,78

Priserna baserar sig på avgifterna i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa. Taxan och de fastställda avgifterna www.ujlk.fi/sv

Priserna är ikraft från och med 1.7.2019, inklusive moms 24 %.

Blandavfallskärl på egen fastighet

Tömning av blandavfallskärl, euro per tömning

140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
5,94 6,68 8,20 11,48

Tömning av flerfackskärl, euro per tömning

Nyttoavfallskärl, 360 liter Nyttoavfallskärl, 660 liter Bland- och bioavfallskärl, 240 liter
10,16 10,25 9,29

Blandavfallskärl, hyra euro per månad

Blandavfallskärl, 140 liter Blandavfallskärl, 240 liter Blandavfallskärl, 360 liter Blandavfallskärl, 660 liter
0,62 0,66 1,10 2,46

Flerfackskärl, hyra euro per månad

Nyttoavfallskärl, 360 liter Nyttoavfallskärl, 660 liter Nyttoavfallskärl, 240 liter
1,88 3,15 1,15

Övriga tömningsrelaterade avgifter

Extra avfall, sopsäck 200 liter, euro* Flyttning av kärl, sträckor över 10 meter, euro per påbörjad 10 meter** Backnings sträckor, euro per påbörjad 20 meter***
5,38 1,43 2,62

*Extra avfall: Högst 6 stycken 200 liters sopsäckar.
**Flyttning av kärl: Avgift som debiteras för flyttning av kärlet om sopkärlet ska flyttas över 10 meter till sopbilen.
***Backnings sträckor: Avgift som debiteras om sopbilen måste backa över 40 meter fram till sopkärlet.

Fritidsbostad

Fritidsbostadens säsongavgift (1.4–31.10), euro per fyra tömningar

140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
23,76 26,73 32,79 45,93

Blandavfallspunktservice

Avgift för blandavfallspunktservice, euro per månad per bostad

Stadigvarande bostad Fritidsbostad
11,56 5,78

Priserna baserar sig på avgifterna i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa. Taxan och de fastställda avgifterna www.ujlk.fi/sv

Priserna är ikraft från och med 1.7.2019, inklusive moms 24 %.

Blandavfalls- och flerfackskärl på egen fastighet

Tömning av blandavfallskärl, euro per tömning

140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
4,81 5,74 7,96 10,29

Tömning av flerfackskärl, euro per tömning

Nyttoavfallskärl, 360 liter Nyttoavfallskärl, 660 liter Bland- och bioavfallskärl, 240 liter
10,16 10,25 9,29

Blandavfallskärl, hyra euro per månad

Blandavfallskärl, 140 liter Blandavfallskärl, 240 liter Blandavfallskärl, 360 liter Blandavfallskärl, 660 liter
0,62 0,66 1,10 2,46

Flerfackskärl, hyra euro per månad

Nyttoavfallskärl, 360 liter Nyttoavfallskärl, 660 liter Nyttoavfallskärl, 240 liter
1,88 3,15 1,15

Övriga tömningsrelaterade avgifter

Extra avfall, sopsäck 200 liter, euro* Flyttning av kärl, sträckor över 10 meter, euro per påbörjad 10 meter** Backnings sträckor, euro per påbörjad 20 meter***
5,38 1,43 2,62

*Extra avfall: Högst 6 stycken 200 liters sopsäckar.
**Flyttning av kärl: Avgift som debiteras för flyttning av kärlet om sopkärlet ska flyttas över 10 meter till sopbilen.
***Backnings sträckor: Avgift som debiteras om sopbilen måste backa över 40 meter fram till sopkärlet.

Fritidsbostad

Fritidsbostadens säsongavgift (1.4–31.10), euro per fyra tömningar

140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
19,24 22,96 31,84 41,17

Blandavfallspunktservice

Avgift för blandavfallspunktservice, euro per månad per bostad

Stadigvarande bostad Fritidsbostad
11,56 5,78

Priserna baserar sig på avgifterna i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa. Taxan och de fastställda avgifterna www.ujlk.fi/sv

Priserna är ikraft från och med 1.7.2019, inklusive moms 24 %.

Blandavfalls- och flerfackskärl på egen fastighet

Tömning av blandavfallskärl, euro per tömning

140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
5,26 6,16 7,44 9,75

Tömning av flerfackskärl, euro per tömning

Nyttoavfallskärl, 360 liter Nyttoavfallskärl, 660 liter Bland- och bioavfallskärl, 240 liter
10,16 10,25 9,29

Blandavfallskärl, hyra euro per månad

Blandavfallskärl, 140 liter Blandavfallskärl, 240 liter Blandavfallskärl, 360 liter Blandavfallskärl, 660 liter
0,62 0,66 1,10 2,46

Flerfackskärl, hyra euro per månad

Nyttoavfallskärl, 360 liter Nyttoavfallskärl, 660 liter Nyttoavfallskärl, 240 liter
1,88 3,15 1,15

Övriga tömningsrelaterade avgifter

Extra avfall, sopsäck 200 liter, euro* Flyttning av kärl, sträckor över 10 meter, euro per påbörjad 10 meter** Backnings sträckor, euro per påbörjad 20 meter***
5,38 1,43 2,62

*Extra avfall: Högst 6 stycken 200 liters sopsäckar.
**Flyttning av kärl: Avgift som debiteras för flyttning av kärlet om sopkärlet ska flyttas över 10 meter till sopbilen.
***Backnings sträckor: Avgift som debiteras om sopbilen måste backa över 40 meter fram till sopkärlet.

Fritidsbostad

Fritidsbostadens säsongavgift (1.4–31.10), euro per fyra tömningar

140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
21,03 24,65 29,76 38,99

Blandavfallspunktservice

Avgift för blandavfallspunktservice, euro per månad per bostad

Stadigvarande bostad Fritidsbostad
9,75 5,93

Priserna baserar sig på avgifterna i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa. Taxan och de fastställda avgifterna www.ujlk.fi/sv

Priserna är ikraft från och med 1.7.2019, inklusive moms 24 %.

Blandavfalls- och flerfackskärl på egen fastighet

Tömning av blandavfallskärl, euro per tömning

140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
6,19 6,83 8,67 11,20

Tömning av flerfackskärl, euro per tömning

Nyttoavfallskärl, 360 liter Nyttoavfallskärl, 660 liter Bland- och bioavfallskärl, 240 liter
10,16 10,25 9,29

Blandavfallskärl, hyra euro per månad

140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
0,62 0,66 1,10 2,46

Flerfackskärl, hyra euro per månad

Nyttoavfallskärl, 360 liter Nyttoavfallskärl, 660 liter Nyttoavfallskärl, 240 liter
1,88 3,15 1,15

Övriga tömningsrelaterade avgifter

Extra avfall, sopsäck 200 liter, euro* Flyttning av kärl, sträckor över 10 meter, euro per påbörjad 10 meter** Backnings sträckor, euro per påbörjad 20 meter***
5,38 1,43 2,62

*Extra avfall: Högst 6 stycken 200 liters sopsäckar.
**Flyttning av kärl: Avgift som debiteras för flyttning av kärlet om sopkärlet ska flyttas över 10 meter till sopbilen.
***Backnings sträckor: Avgift som debiteras om sopbilen måste backa över 40 meter fram till sopkärlet.

Fritidsbostad

Fritidsbostadens säsongavgift (1.4–31.10), euro per fyra tömningar

140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
24,75 27,33 34,67 44,79

Blandavfallspunktservice

Avgift för blandavfallspunktservice, euro per månad per bostad

Stadigvarande bostad Fritidsbostad
11,56 5,78

Priserna baserar sig på avgifterna i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa. Taxan och de fastställda avgifterna www.ujlk.fi/sv

Priserna är ikraft från och med 1.7.2019, inklusive moms 24 %.

Blandavfalls- och flerfackskärl på egen fastighet

Tömning av blandavfallskärl, euro per tömning

140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
5,58 6,60 8,11 10,53

Tömning av flerfackskärl, euro per tömning

Nyttoavfallskärl, 360 liter Nyttoavfallskärl, 660 liter Bland- och bioavfallskärl, 240 liter
10,16 10,25 9,29

Blandavfallskärl, hyra euro per månad

140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
0,62 0,66 1,10 2,46

Flerfackskärl, hyra euro per månad

Nyttoavfallskärl, 360 liter Nyttoavfallskärl, 660 liter Nyttoavfallskärl, 240 liter
1,88 3,15 1,15

Övriga tömningsrelaterade avgifter

Extra avfall, sopsäck 200 liter, euro* Flyttning av kärl, sträckor över 10 meter, euro per påbörjad 10 meter** Backnings sträckor, euro per påbörjad 20 meter***
5,38 1,43 2,62

*Extra avfall: Högst 6 stycken 200 liters sopsäckar.
**Flyttning av kärl: Avgift som debiteras för flyttning av kärlet om sopkärlet ska flyttas över 10 meter till sopbilen.
***Backnings sträckor: Avgift som debiteras om sopbilen måste backa över 40 meter fram till sopkärlet.

Fritidsbostad

Fritidsbostadens säsongavgift (1.4–31.10), euro per fyra tömningar

140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
22,32 26,39 32,44 42,11

Blandavfallspunktservice

Avgift för blandavfallspunktservice, euro per månad per bostad

Stadigvarande bostad Fritidsbostad
9,75 5,93

Priserna baserar sig på avgifterna i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa. Taxan och de fastställda avgifterna www.ujlk.fi/sv

Priserna är ikraft från och med 1.7.2019, inklusive moms 24 %.

Blandavfallskärl på egen fastighet

Tömning av blandavfallskärl, euro per tömning

140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
5,94 6,68 8,20 11,48

Tömning av flerfackskärl, euro per tömning

Nyttoavfallskärl, 360 liter Nyttoavfallskärl, 660 liter Bland- och bioavfallskärl, 240 liter
10,16 10,25 9,29

Blandavfallskärl, hyra euro per månad

140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
0,62 0,66 1,10 2,46

Flerfackskärl, hyra euro per månad

Nyttoavfallskärl, 360 liter Nyttoavfallskärl, 660 liter Nyttoavfallskärl, 240 liter
1,88 3,15 1,15

Övriga tömningsrelaterade avgifter

Extra avfall, sopsäck 200 liter, euro* Flyttning av kärl, sträckor över 10 meter, euro per påbörjad 10 meter** Backnings sträckor, euro per påbörjad 20 meter***
5,38 1,43 2,62

*Extra avfall: Högst 6 stycken 200 liters sopsäckar.
**Flyttning av kärl: Avgift som debiteras för flyttning av kärlet om sopkärlet ska flyttas över 10 meter till sopbilen.
***Backnings sträckor: Avgift som debiteras om sopbilen måste backa över 40 meter fram till sopkärlet.

Fritidsbostad

Fritidsbostadens säsongavgift (1.4–31.10), euro per fyra tömningar

140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
23,76 26,73 32,79 45,93

Blandavfallspunktservice

Avgift för blandavfallspunktservice, euro per månad per bostad

Stadigvarande bostad Fritidsbostad
11,56 5,78

Priserna baserar sig på avgifterna i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa. Taxan och de fastställda avgifterna www.ujlk.fi/sv

Priserna är ikraft från och med 1.7.2019, inklusive moms 24 %.

Blandavfalls- och flerfackskärl på egen fastighet

Tömning av blandavfallskärl, euro per tömning

140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
4,87 6,32 7,90 10,28

Tömning av flerfackskärl, euro per tömning

Nyttoavfallskärl, 360 liter Nyttoavfallskärl, 660 liter Bland- och bioavfallskärl, 240 liter
10,16 10,25 9,29

Blandavfallskärl, hyra euro per månad

140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
0,62 0,66 1,10 2,46

Flerfackskärl, hyra euro per månad

Nyttoavfallskärl, 360 liter Nyttoavfallskärl, 660 liter Nyttoavfallskärl, 240 liter
1,88 3,15 1,15

Övriga tömningsrelaterade avgifter

Extra avfall, sopsäck 200 liter, euro* Flyttning av kärl, sträckor över 10 meter, euro per påbörjad 10 meter** Backnings sträckor, euro per påbörjad 20 meter***
5,38 1,43 2,62

*Extra avfall: Högst 6 stycken 200 liters sopsäckar.
**Flyttning av kärl: Avgift som debiteras för flyttning av kärlet om sopkärlet ska flyttas över 10 meter till sopbilen.
***Backnings sträckor: Avgift som debiteras om sopbilen måste backa över 40 meter fram till sopkärlet.

Fritidsbostad

Fritidsbostadens säsongavgift (1.4–31.10), euro per fyra tömningar

140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
19,49 25,30 31,60 41,12

Blandavfallspunktservice

Avgift för blandavfallspunktservice, euro per månad per bostad

Stadigvarande bostad Fritidsbostad
11,56 5,78

Priserna baserar sig på avgifterna i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa. Taxan och de fastställda avgifterna www.ujlk.fi/sv

Priserna är ikraft från och med 1.7.2019, inklusive moms 24 %.