Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x
Dockor av olika avfallsslag

Grundavgiften i västra och östra Nyland

Hushållens grundavgift för avfallshanteringen (f.d. ekoavgiften) är en bostadsspecifik månadsavgift, som bestäms åt ägaren eller användaren av en fast- eller fritidsbostad. Med grundavgiften bekostas de avfallshanteringsuppgifter kommunen har enligt lagen. Uppgifterna är bland annat:

  • upprätthållandet av nätverk med ekopunkter som kompletterar producenternas insamlingsnätverk
  • insamling av farligt avfall
  • tjänster på avfallsstationerna
  • rådgivning och information
  • myndighetsuppgifter inom avfallshantering (avfallsnämnden) och upprätthållandet av avfallsregister.

Med grundavgiften täcks kostnader för ambulerande Otto och Romulus -insamlingarna. 

Grundavgiftsklasser och fakturering

Avgiftsklasser är:

  • Fast bostad (avgift/bostad/månad) 2,33€/mån
  • Fritidsbostad (avgift/bostad/månad) 1,17€/mån

Avgiften gäller också bostäder som är tomma, men inte bostäder som är obeboeliga.

Avgiften som uppbärs av bostadsaktiebolag grundas sig enligt antal bostäder.

Grundavgiften grundar sig på avfallsnämndens avfallstaxa och faktureras retroaktivt och vanligtvis i samband med den övriga avfallsfaktureringen.

Grundavgiften har varit i bruk i västra Nyland från och med år 1997 och i östra Nyland sedan år 2006.

 

Nylands avfallsnämnds taxatabeller