Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x
Dockor av olika avfallsslag

Grundavgiften i västra och östra Nyland

Hushållens grundavgift för avfallshanteringen (tidigare ekoavgiften) är en bostadsspecifik månadsavgift, som fastställs ägaren eller användaren av en fast- eller fritidsbostad. Med grundavgiften bekostas de avfallshanteringsuppgifter som kommunen har enligt lagen. Dessa uppgifter är bland annat:

  • upprätthållandet av nätverket av ekopunkter som kompletterar producenternas insamlingsnätverk
  • insamling av farligt avfall
  • tjänster på avfallsstationerna
  • rådgivning och information
  • myndighetsuppgifterna inom avfallshantering (avfallsnämnden) och upprätthållandet av ett avfallsregister.

Med grundavgiften täcks även kostnaderna för Otto och Romulus -insamlingarna.

Avgiftsklasser och fakturering

Avgiftsklasserna är:

  • fast bostad 2,33 euro per månad
  • fritidsbostad 1,17 euro per månad
  • tom stadigvarande bostad 1,17 euro per månad

Avgiften gäller bostäder som är tomma, men inte bostäder som är obeboeliga.

Avgiften som uppbärs av bostadsaktiebolag grundar sig på antalet bostäder.

Grundavgiften baserar sig på avfallsnämndens avfallstaxa. Avgiften faktureras retroaktivt och vanligtvis i samband med den övriga avfallsfaktureringen.

Grundavgiften har varit i bruk i västra Nyland från och med år 1997 och även i östra Nyland sedan år 2006.

Du hittar taxatabellerna på Nylands avfallsnämnds webbplats