Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x

Sorteringen ökas för husbolag i västra Nyland

Än så länge är det inte möjligt att sortera kartong, glas eller metall i de flesta husbolag i västra Nyland. Rosk'n Roll börjar erbjuda husbolagen denna tjänst under år 2017.

Enligt avfallshanteringsföreskrifterna ska man ha separata insamlingskärl för följande avfall:

  • bioavfall, om fastigheten har minst 5 lägenheter
  • kartong, om fastigheten har minst 20 lägenheter
  • glas och metall, om fastigheten har minst 40 lägenheter.

 Man kan ordna separat insamling av avfall även i mindre husbolag.

Experterna hos Rosk'n Roll hjälper husbolag att planera avfallshanteringen så att den motsvarar husbolagets behov och lämpar sig för husbolagets lokaler: lämpliga avfallskärl, lämplig tömningsintervall, placering av avfallskärlen osv.

Under våren 2017 samlar Rosk'n Roll in uppgifter om husbolagens aktuella avfallshantering, sortering och avfallsmängder.

Ifall fastigheten har haft ett ikraftvarande transportavtal av kartong, metall och/eller förpackningsglas med en annan part, ska det ersättas från och med hösten med ett avtal med Rosk’n Roll avfallshanteringstjänster.

Ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall ligger i första hand på producenterna av förpackningar, i andra hand kommunerna. Inom Rosk’n Rolls verksamhetsområde har producenterna inte ordnat insamling av förpackningsmaterial direkt från fastigheterna. Därmed skall fastigheterna ansluta sig till avfallstransporten av metall, förpackningsglas och kartong som det kommunala avfallsbolaget (Rosk’n Roll avfallshanteringstjänster) ordnar

Disponent eller representant för husbolaget:
Ta kontakt med Rosk'n Roll för att ordna
insamling av nyttoavfall

Välj det sätt att kontakta oss som passar dig bäst:

  • via e-post: asiakaspalvelu@rosknroll.fi
  • per telefon (kl. 8.30–15.30); disponenter: tfn 020 637 7045, övriga kunder: tfn 020 637 7000
  • via e-tjänst
  • eller fyll i och skicka per post blanketten som finns bifogad i kundbrevet.

När?

Uppgifterna ska meddelas till slutet av sommar 2017.  Insamlingen av kartong, glas och metall inleds i  oktober.

Varför?

Enligt avfallshanteringsföreskrifterna ska man ha separata insamlingskärl för kartong, glas och metall. När dessa avfall inte längre sorteras tillsammans med blandavfall minskar de kostnader som blandavfallet orsakar, och en större del av avfallet kan återvinnas.

Eftersom producenterna av förpackningsmaterial inte själva samlar in detta avfall från husbolag, har skyldigheten överförts till den kommunala avfallshanteringen, dvs. Rosk'n Rolls avfallshanteringstjänst. För kunden är lösningen optimal: husbolagets hela avfallshantering sköts på en och samma plats.

Också med tanke på kostnaderna lönar det sig att noggrant sortera avfallet. Totalkostnaderna för husbolagets avfallshantering minskar om mängden blandavfall i och med sorteringen minskar och om man därför behöver färre blandavfallskärl.