Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x

Hjälp för disponenten – avfallshantering för husbolag

Rosk'n Roll betjänar husbolag och disponenter. Ni har tillgång till avfallstransporttjänster, uthyrning av avfallskärl och avfallsrådgivning.

Avfallstransport

Enligt avfallslagen ska alla bostadsfastigheter ansluta sig till den avfallshantering som kommunen ordnar. Den kommunala avfallsservicen i östra och västra Nyland erbjuds av Rosk’n Roll. 

Enligt avfallshanteringsbestämmelserna ska man ha separata insamlingskärl för följande avfall:

  • bioavfall, om fastigheten har minst 5 lägenheter
  • kartong, om fastigheten har minst 20 lägenheter
  • glas och metall, om fastigheten har minst 40 lägenheter.

Man kan ordna separat insamling av avfall även i mindre husbolag.

Husbolag kan frivilligt ansluta sig till plastförpackninginsamlingen via Rosk'n Roll.

I västra och östra Nyland ska fastigheterna komma överens om insamling och transport av nyttoavfall (metall, förpackningsglas och kartong) med Rosk’n Roll.

Beställ avfallstransport eller gör ändringar i din transporttjänst

Planering av avfallshantering och avfallsutrymmen

Avfallskärl ska av brandsäkerhetsskäl placeras minst 8 meter från byggnader. Avfallsbilen ska kunna svänga i närheten av insamlingsstället och den bör obehindrat kunna komma till ett avstånd på 10 meter från avfallskärlet. Om avfallskärlen inte kan flyttas för hand, måste avfallsbilen kunna tömma dem obehindrat.

Med hjälp av checklistan kontrollerar du vad som ska beaktas:

  • Ljusen i sophuset/-utrymmet fungerar.
  • Avfallskärlen och sopkjulen samt deras omgivning är snöfria.
  • Vägen fram till kärlen/skjulen ska sandas. Vid behov kan avfallskärlen flyttas, men detta ska anmälas till vår kundservice.

Ladda ner en sorteringstavla 

Rosk´n Roll har utformat en sorteringstavla till husbolagens avfallsutrymmen som hjälper invånarna att sortera avfallet rätt. Ladda gratis ner en tryckfärdig fil och tryck upp den i valfritt tryckeri.

Ta kontakt – vi hjälper gärna!

Hur många avfallskärl lönar det sig att skaffa? Hur ska avfallskärlen märkas?Vilka slags kärl ska husbolaget ha?

Västra Nyland:
Transportchef Kaj Karlstedt, kaj.karlstedt@rosknroll.fi, tfn 020 637 7009

Östra Nyland:
Servicechef Tuija Klaus, tuija.klaus@rosknroll.fi, tfn 020 637 7073

Bestämmelser om avfallshantering

Avfallshanteringsbestämmelserna är bestämmelser som preciserar lagstiftningen och gäller bl.a. sortering, insamling och transport av avfall. Avfallshanteringsbestämmelserna gäller fastigheter som omfattas av den kommunala avfallshanteringen, som fastigheter för permanent boende och fritidsboende samt serviceinrättningar.

Bestämmelserna om avfallshantering utfärdas av avfallshanteringsmyndigheten:

Nylands avfallsnämnd