Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x
jaeteauto jaervimaisemassa netti web2

Fritidsbostadens avfallshantering – energi av semesteravfall

Stugägare kan slänga blandavfall i fastighetens avfallskärl eller i grannarnas gemensamma avfallskärl förutsatt att det finns en vägförbindelse till stugan. Flerfackskärlet är ett alternativ till blandavfallskärlet i östra Nyland och på vissa tätortsområden i Vichtis och Lojo. Att föra blandavfall till en blandavfallspunkt är ett alternativ till ett eget eller gemensamt avfallskärl på glesbygden.

Kontakta vår kundservice, när du vill ansluta dig till avfallshanteringen.

Avfallskärl på den egna gården

Det vanligaste tömningsintervallet för avfallskärl är fyra veckor, men det finns även andra alternativ. Faktureringen baseras på avfallskärlets storlek och tömningsfrekvens.

För fritidsbostäder som används lite har en säsongsavgift tagits i bruk. Enligt avfallshanteringsföreskrifterna måsten en fritidsbostad vara ansluten till ordnad avfallshantering minst fyra månader från april till oktober. Om fritidsbostadens sopkärl töms högst fyra gånger under tiden 1.4.-31.10 debiteras en säsongsavgift.

Gemensamt kärl med grannarna

Du kan skaffa ett gemensamt kärl med en eller flera grannar. Till exempel kan de som bor längs samma privata väg under vissa förutsättningar använda ett gemensamt avfallskärl. Faktureringen baseras på avfallskärlets storlek och tömningsfrekvens. Kostnaden fördelas enligt deltagandeprocenten. Läs mera (pdf)

Blandavfall till en gemensam blandavfallspunkt

Att föra blandavfall till en blandavfallspunkt är ett alternativ till ett eget eller gemensamt avfallskärl på glesbygden. Om den väg som leder till fastigheten inte håller en avfallsbil eller om en vägförbindelse saknas, är lösningen blandavfallspunktservicen (läs mera). Du kan bli kund till blandavfallspunktservicen genom att kontakta Rosk'n Rolls kundtjänst.

Mer information om priserna

Gå med, sortera och låt ditt avfallsbolag sköta resten

Skyldigheten att ansluta sig till avfallstransport som ordnas inom ett område föreskrivs i avfallslagen. Transporten av blandavfall från hemmet till behandling är en kommunal service. Ditt avfallsbolag ansvarar förutom för konkurrensutsättning av tömningarna även för avfallsbilarnas rutter, fakturering och rådgivning.

Närmare anvisningar om att ordna avfallshanteringen finns i de kommunala avfallshanteringsbestämmelserna.

Avfallsbehandling på egen hand är reglerad. Läs mer om kompostering.

Avloppsvatten och slam

Slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar är avfall som uppkommer vid boende. De boende beställer själva tömningarna. De boende har till uppgift att säkerställa att den som transporterar slammet har tillstånd för avfallstransport samt att slammet transporteras bort för tillbörlig behandling. Kontrollera praxisen i din kommun.