Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x

Farligt avfall i företag

Farligt avfall skall lämnas till en sakenlig mottagningsplats.

Alla våra avfallsstationer tar emot små mängder farligt avfall från företag. Farligt avfall är till exempel spillolja, oljefilter, kemikalier, lösningsmedel och målarfärger.

Se miljöministeriets förteckning över farligt avfall (PDF på finska)

Farligt avfall från företag är i regel alltid avgiftsbelagt. Kontrollera priserna och mottagningsbegränsningarna

Kontrollera priserna och mottagningsbegränsningarna

 

Anvisningar för upplagring, hantering och transport av farligt avfall

  • Sortera farligt avfall efter avfallskvalitet, farliga egenskaper och aggregationstillstånd. Blanda inte olika slags farligt avfall med varandra eller med annat avfall eller andra ämnen.
  • Förvara farligt avfall i märkta kärl som är i gott skick. Reservera tillräckligt med kärl och förvara dem säkert. För avfallet regelbundet för behandling.
  • Skaffa godkända förpackningar eller kärl i enlighet med avfallets farliga egenskaper för transport.
  • För bok över farligt avfall och gör upp ett transportdokument (PDF) för transporten.