Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x

Utredning av förutsättningar för hantering och mottagning av avfall

Rosk'n Rolls deponier, det vill säga avstjälpningsplatser, ligger på Munka avfallscentral i Lojo och på Domargård avfallscentral i Borgå. Om avfallet är avsett att deponeras på en avstjälpningsplats bör dess avstjälpningsplatsduglighet utredas före avfallet levereras till en avfallscentral.

Varken organiskt eller farligt avfall på en avstjälpningsplats

Avfall vars halt av organiskt material överstiger 10 % får inte deponeras på en avstjälpningsplats. Rosk'n Roll tar inte heller emot avfall som klassificeras som farligt avfall för att deponeras på en avstjälpningsplats.

Utredning av avstjälpningsplatsduglighet

Utredningen av avstjälpningsplatsduglighet börjar med ifyllande av blanketten för avfallets grunddefiniering (endast på finska). Blanketten lämnas till Rosk'n Roll för att godkännas innan avfallet levereras till en avfallscentral.

Avstjälpningsplatsduglighet kan inte alltid konstateras med hjälp av uppgifterna på blanketten för avfallets grunddefiniering. En del av avfallet förutsätter testning som baserar sig på laboratorieanalys.

Avfall som förutsätter laboratorieundersökningar

Nedan nämnda avfall tas endast emot för slutdeponering på avstjälpningsplatsen enligt överenskommelse på förhand:

• Blästringssand
• Aska och slagg
• Fällningar och skrubberavfall
• Avfall från industriprocesser som innehåller skadliga ämnen
• Rens
• Förstörda jordmassor
• Rent jordmaterial som deponeras på en avstjälpningsplats och som innehåller mycket organiskt material

Avfallets producent/innehavare är ansvarig för undersökning av avfall i ett godkänt laboratorium och för dess kostnader.

 

Tilläggsinformation och -anvisningar

Se anvisningar om avstjälpningsplatsduglighet (PDF)

Om du är osäker på ditt företags avfalls hanterings- eller mottagningsduglighet, vänligen kontakta Rosk'n Roll på förhand innan du levererar avfallet till en avfallscentral.

Mer information om avstjälpningsplatsduglighet och ifyllande av blanketten för avfallets grunddefiniering ger

produktionschef Henri Vuorenmies
tfn 020 637 7057
henri.vuorenmies@rosknroll.fi