Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x
Tömning av släpvagn på avfallstationens blandavfallspunkt

Mottagning av avfall

Våra avfallsstationer använder mottagningspraxis och -prissättning som baseras på avfallets transportsätt.  

Små lass

Litet lass = ett lass som levereras med person- eller paketbil och en eventuell släpvagn. En paketbil är ett fordon som kan registreras som paketbil. 

Företagens små lass tas emot på alla avfallsstationer. 
Små avgiftsbelagda avfallslass prissätts enligt volymen, med undantag för styckeprissatta däck med fälg. 

Stora lass

Stort lass = ett lass som transporteras med lastbil eller traktor. 

Stora lass tas emot på våra avfallscentraler i Borgå och Lojo samt på bestämda avfallsstationer beroende på avfallskategori. Se mottagningsplatser i vår företagsprislista. 

Stora lass prissätts i huvudsak enligt vikt. Vid avfallsstationerna i Hangö, Karis, Vichtis och Sibbo prissätts vissa stora laster enligt volym.

Priser

Mottagningspris för företagsavfall definieras i företagsprislistan:

Se västra Nylands företagsprislista 

Se östra Nylands företagsprislista 

Avstjälpningsplatsduglighet

Om avfallet är avsett att deponeras på en avstjälpningsplats bör dess avstjälpningsplatsduglighet utredas före avfallet levereras till en avfallscentral. Läs mer om utredning av avstjälpningsplatsduglighet.

Transportdokument 

Ett transportdokument ska göras upp om vissa avfall (se listan nedan). I transportdokumentet anges uppgifter om avfallets ursprung, avsändare, förare och kvalitet. Transportdokumentet ska vara med under hela avfallstransporten. 

Transportdokumentet gäller en yrkesmässig avfallstransport. Skyldigheten att göra upp transportdokumentet gäller inte privata hushåll om de själva transporterar avfallet till en avfallsstation. Om avfallet hämtas från privata hushåll är det föraren som i stället för innehavaren gör upp transportdokumentet. 

Transportdokument fås avgiftsfritt på avfallsstationerna. Det kan fyllas i och skrivas ut här. Anvisningar för ifyllande av  transportdokumentet hittar du här (endast på finska).

Mer information: produktionschef Henri Vuorenmies: henri.vuorenmies@rosknroll.fi

Ett transportdokument ska göras upp om följande avfall:

Avfall som kräver ett transportdokument:

 • byggavfall 
 • blandat byggavfall 
 • träavfall 
 • metall 
 • tegel- och betongavfall 
 • asbest 
 • bioavfall
 • avfall från dagvattenbrunnar 
 • blästringssand 
 • impregnerat trä 
 • avfall från fettavskiljningsbrunnar 
 • specialavfall 
 • industri- och processavfall 
 • aska och slagg 
 • farligt avfall 
 • rens 

 

Transportdokumentet ifylls vid behov även för annat avfall, till exempel om avfallets lämplighet för behandling eller deponering på en avstjälpningsplats måste utredas närmare, eller om det kräver specialbehandling, som täckning.