Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x
Tömning av avfallskärl på industrigård

Företagets avfallshantering

Rosk'n Roll är ett kommunalt avfallsbolag vars primära uppgift är att ansvara för avfallshantering av kommunalt avfall som uppstår i hushåll samt i kommunens serviceverksamhet. Dessutom erbjuder vi prisvärda avfallshanteringstjänster för små och medelstora företag i vårt område.  

På grund av begränsningarna i avfallslagen kan ett kommunalt avfallsbolag endast i liten utsträckning erbjuda företagstjänster på de öppna marknaderna utan ett avtal om kommunal avfallshantering i andra hand*.

Också Revanssi Oy tar emot företagens stora laster i vårt område. Revanssi Oy är Kuusakoski Oy:s och Rosk’n Rolls avfallshanteringstjänstföretag som har verksamhet på Domargård avfallscentral i Borgå samt på Munka avfallscentral i Lojo. revanssi.fi 

 

*Vad är kommunal avfallshantering i andra hand?

Rosk’n Roll är ett kommunalt avfallshanteringsbolag. Kommunens primära ansvar är att ordna avfallshantering för avfall från boende och från kommunal förvaltnings- och serviceverksamhet. Kommunen är även skyldig att ordna avfallshantering i andra hand för annat avfall, såsom avfall från t.ex. företag i följande fall: om avfallsinnehavaren begär det på grund av bristande utbud av tjänster och avfallet till sin beskaffenhet och mängd lämpar sig för transport eller behandling i kommunens avfallshanteringssystem.

 

Företagens anskaffningspraxis för avfallshanteringstjänster

Om företaget behöver avfallshanteringstjänster till ett värde på mindre än 2 000 euro om året:

Företaget kan begära avfallshanteringstjänster direkt av Rosk’n Roll och företaget kan ingå ett avtal om avfallshanteringstjänsten.

Ta kontakt med vår fakturering, laskutus@rosknroll.fi, tfn 020 637 7015 

 

Om företaget behöver avfallshanteringstjänster till ett värde på över 2 000 euro (alv 0 %) om året:

Ta kontakt med vår kundtjänst, asiakaspalvelu@rosknroll.fi, tfn 020 637 7000 

Avfallsinnehavaren, dvs. företaget, ska först leta upp en privat serviceleverantör inom avfallshantering på plattformen Materiaalitori.fi för sitt avfall. Rosk’n Roll kan inte erbjuda avfallshantering i andra hand* alltså ta emot företagsavfall eller göra transportavtal förrän företaget erbjudit sitt avfall åt privata avfallshanteringsföretag.

Om ingen lämplig tjänst med rimliga villkor finns tillgänglig för kunderna via Materialtorget inom 14 dygn kan företaget efter detta be Rosk’n Roll om kommunal avfallshantering i andra hand*.

Materialtorget är en elektronisk informationsplattform skapad av statsbolaget Motiva för den nya avfallslagens behov.