Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x
taloyhtiot paakuva

Avfallshantering i husbolag

Vanligtvis är det disponenten som ansvarar för att ordna avfallshanteringen i ett husbolag. Även aktiva boende och styrelsemedlemmar kan främja en effektiv och miljövänlig avfallshantering i husbolaget.

Insamling och transport av avfall

Enligt avfallslagen ska alla bostadsfastigheter ansluta sig till den avfallshantering som kommunen ordnar. Hög- och radhus ska ha insamling av blandavfall samt separata insamlingskärl för följande avfall:

  • bioavfall, ifall det finns minst 5 bostäder
  • kartong, metall, förpackningsglas och-plast, ifall det finns minst 10 bostäder.

De gällande sorteringskraven för fastigheter trädde i kraft den 1.7.2021 efter en övergångsperiod.

Man kan frivilligt ordna separat insamling av avfall även i mindre husbolag. Insamlingsskyldigheterna anges i avfallshanteringsföreskrifterna som fastställts av Nylands avfallsnämnd.  

Avfallshanteringsföreskrifterna är bestämmelser som preciserar lagstiftningen och gäller bl.a. sortering, insamling och transport av avfall. 

Avfallshanteringens avgifter

Grundavgiften för avfallshantering betalas för varje fastighet. I husbolag inkluderas grundavgiften i bolagsvederlaget. Med grundavgiften upprätthålls avfallshanteringstjänster avsedda för hushåll, som avfallsstationernas tjänster, nätverket av ekopunkter, hantering av farligt avfall och avfallsrådgivning. Den bekostar även avfallsmyndighetens verksamhet.

Prissättningen för avfallsinsamlingen baserar sig på tömningen av avfallskärlen, där kärlets storlek samt avfallsslaget inverkar på prisen.

Se de kommunvisa tömningsprisen för avfallsinsamlingen från våra prislistor.

Avfallshanteringens avgifter grundar sig på avfallstaxan som fastsällts av Nylands avfallsnämnd.

Huvudnyckel i bruk vid avfallstransporter 

Rosk’n Roll har utökat användningen av huvudnyckel vid fastigheters låsbara avfallskärl, avfallsskjul eller andra låsbara avfallsutrymmen. Som huvudnyckel för avfallshanteringen rekommenderar vi i första hand Abloy Sento. Inom området finns från tidigare några nycklar som blivit huvudnycklar, och som kan fortsätta användas. 

Mer info för disponenter samt ändringar i husbolags transporttjänst