Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x
Pakkausmuovi Uusi 9

Separat insamling av plastförpackningar

Skyldighet för separat insamling av plastförpackningar gäller bostadsfastigheter med minst 20 lägenheter, 10 lägenheter från och med 1.7.2021. Skyldigheten för separat insamling av avfall gäller inte fastigheter i glesbygden.

Även mindre fastigheter kan ansluta sig till plastinsamlingen genom att avtala om detta med oss.

Kärl för plastförpackningar

Som insamlingskärl används markbehållare på 660 liter, men husbolaget kan också skaffa ett djupinsamlingskärl från en kärlleverantör. Om det redan finns flera blandavfallskärl på fastigheten kan ett bostadsbolags blandavfallskärl bytas till ett insamlingskärl för plastförpackningar.

På fastigheternas avfallskärl måste avfallstyperna märkas ut med avfallstypens identifieringsfärg, så att avfallskärlet antingen har denna färg eller en dekal som anger avfallstypen. Identifieringsfärgen för plastförpackningar är gul. Dekaler kan beställas hos vår kundservice asiakaspalvelu@rosknroll.fi.

Placering av förpackningsplastkärl

Kärlen för förpackningsplast ska placeras så att de enkelt kan flyttas och tömmas. Det är bra om avfallsbilen obehindrat kan komma till ett avstånd på 10 meter från avfallskärlet. En flyttavgift i enlighet med avfallstaxan tas ut för avfallskärl som ligger längre bort.

Tömning av förpackningsplastkärl

Tömningsintervallet avtalas enligt hur mycket plastavfall fastigheten producerar. Enligt avfallshanteringsföreskrifterna ska plastavfallskärlen tömmas med minst 12 veckors intervall.

Underhåll av kärlet

Fastighetsinnehavaren ska sköta om service, underhåll och rengöring av avfallskärlen. Förpackningsplastavfallskärlet ska tvättas minst en gång om året. Rosk'n Roll tvättar en gång om året insidan av kärlen hos de av bolagets kunder som hör till insamlingen av förpackningsplast. Tvätten ingår i tömningspriset.