Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x
Kärl för metallavfall

Separat insamling av metall

Skyldighet för separat insamling av metall gäller bostadsfastigheter med minst 20 lägenheter, 10 lägenheter från och med 1.7.2021. Skyldigheten för separat insamling av avfall gäller inte fastigheter i glesbygden.

Även mindre fastigheter kan ansluta sig till metallinsamlingen genom att avtala om detta med oss.

Metallkärl

I höghus och radhus används förutom metallavfallskärl som kan flyttas för hand även bland annat underjordsbehållare. Avfallskärlet som flyttas för hand kan behändigt hyras hos Rosk'n Roll eller köpas till exempel i en järnaffär.

Information om avfallskärlens mått hittar du på avfallsinsamling-sidan

På fastigheternas avfallskärl måste avfallstyperna märkas ut med avfallstypens identifieringsfärg, så att avfallskärlet antingen har denna färg eller en dekal som anger avfallstypen. Identifieringsfärgen för metall är svart. Dekaler kan beställas hos vår kundservice asiakaspalvelu@rosknroll.fi.

Placering av metallavfallskärl

Metallavfallskärl som flyttas för hand ska placeras så att de enkelt kan flyttas och tömmas. Det är bra om avfallsbilen obehindrat kan komma till ett avstånd på 10 meter från avfallskärlet. En flyttavgift i enlighet med avfallstaxan tas ut för avfallskärl som ligger längre bort.

Tömning av metallavfallskärl

Tömningsintervallet avtalas enligt hur mycket metallavfall fastigheten producerar. Enligt avfallshanteringsföreskrifterna ska metallavfallskärlen tömmas med minst 26 veckors intervall.

Sköljning av metallavfallskärl

Fastighetsinnehavaren ska sköta om service, underhåll och rengöring av avfallskärlen. Metallavfallskärl ska tvättas minst en gång om året. Rosk'n Roll tvättar en gång om året insidan av kärlen hos de av bolagets kunder som hör till metallinsamlingen. Tvätten ingår i tömningspriset.