Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x
Kärl för glasavfall

Separat insamling av glasförpackningar

Skyldighet för separat insamling av glasförpackningar gäller bostadsfastigheter med minst 20 lägenheter, 10 lägenheter från och med 1.7.2021. Skyldigheten för separat insamling av avfall gäller inte fastigheter i glesbygden.

Även mindre fastigheter kan ansluta sig till glasinsamlingen genom att avtala om detta med oss.

Kärl för glasförpackningar

I höghus och radhus används förutom glasavfallskärl som kan flyttas för hand även bland annat underjordsbehållare. Avfallskärlet som flyttas för hand kan behändigt hyras hos Rosk'n Roll eller köpas till exempel i en järnaffär.

Information om avfallskärlens mått hittar du på avfallsinsamling-sidan

På fastigheternas avfallskärl måste avfallstyperna märkas ut med avfallstypens identifieringsfärg, så att avfallskärlet antingen har denna färg eller en dekal som anger avfallstypen. Identifieringsfärgen för glasförpackningar är vit. Dekaler kan beställas hos vår kundservice asiakaspalvelu@rosknroll.fi.

Placering av glasavfallskärl

Glasavfallskärl som flyttas för hand ska placeras så att de enkelt kan flyttas och tömmas. Det är bra om avfallsbilen obehindrat kan komma till ett avstånd på 10 meter från avfallskärlet. En flyttavgift i enlighet med avfallstaxan tas ut för avfallskärl som ligger längre bort.

Tömning av glasavfallskärl

Tömningsintervallet avtalas enligt hur mycket glasavfall fastigheten producerar. Enligt avfallshanteringsföreskrifterna ska glasavfallskärlen tömmas med minst 26 veckors intervall.

Tvätt av glasavfallskärl

Fastighetsinnehavaren ska sköta om service, underhåll och rengöring av avfallskärlen. Glasavfallskärl ska tvättas minst en gång om året. Rosk'n Roll tvättar en gång om året insidan av kärlen hos de av bolagets kunder som hör till glasinsamlingen. Tvätten ingår i tömningspriset.