Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x
Grafisk bild av flerfacksinsamling

Nyttoavfall till återvinning direkt från gården

Vår flerfackstjänst underlättar återvinningen: Fördelen med flerfackstjänsten är att återvinning blir lätt: avfallet tar inte plats i skåpen och du behöver inte längre besöka ekopunkterna!

Flerfacksinsamlingen omfattar två kärl. I nyttoavfallskärlet med fyra fack sorteras kartong, metall, glas- och plastförpackningar. Bredvid nyttoavfallskärlet tas antingen ett tvåfackskärl för bio- och blandavfall eller bara ett blandavfallskärl, om man till exempel komposterar bioavfallet i en värmekompostor.

Flerfackstjänsten är avsedd framför allt för dem som bor i egnahemshus men den lämpar sig också för små, högst 10 bostäders bostadsbolag.

Flerfackskärl

I flerfackstjänsten får alla kunder två kärl i sin gård.

Kärl 1
Ett nyttoavfallskärl med fyra fack för sortering av kartong, metall, förpackningsglas och -plast.

Alternativen är

  • 360 liters kärl, fyra fack för nyttoavfall (för egnahemshus) eller
  • 660 liters kärl, fyra fack för nyttoavfall (för egnahemshus eller möjlig för max. 10 lägenheters bostadsbolag) 

Kärl 2
Antingen ett kärl med två fack för sortering av bio- och blandavfall eller ett kärl för bara blandavfall, om hushållet till exempel har en värmekompostor för bioavfallet.

Alternativen är

  • 240 liters tvåfackskärl  för bio- och blandavfall (för egnahemshus / möjlig för max. 4 lägenheters bostadsbolag) 
  • 240 liters blandavfallskärl
  • 360 liters blandavfallskärl
  • 660 liters blandavfallskärl

Kärlens mått:

  • 240 liters kärl (bredd 58 cm, djup 72,5 cm, höjd 107 cm)
  • 360 liters kärl (bredd 76 cm, djup 86 cm, höjd 107 cm)
  • 660 liters kärl (bredd 126,6 cm, djup 77,5 cm, höjd 116,5 cm)

Tömning av flerfackskärl

Nyttoavfallskärlets tömningsintervall kan du välja från 2, 4, 8 eller 12 veckor enligt ditt behov.

Tvåfackskärlets tömningsintervall är två veckor, eftersom det innehåller bioavfall. Kärlet fås endast vid sidan om nyttoavfallskärlet. 

Blandavfallskärlets tömningsintervall är minst två veckor om det innehåller bioavfall. Ifall man komposterar bioavfallet i en skadedjursskyddad och värmeisolerad kompostor, kan man ansöka om förlängning av tömningsintervallet till 4, 6 eller 8 veckor.

Flerfacksbilen tömmer kärlens fack i separata kamrar.

Se video om flerfackskärlets tömning på YouTube 

Kartong, metall, förpackningsglas och förpackningsplast används som råvara inom industrin, blandavfall används för energiproduktion och bioavfall förs till en rötningsanläggning, där det blir biogas och åkergödsel.

Flerfackstjänstens pris och anslutning till tjänsten

Genom att ändra kärlstorlek och tömningsintervall finns det en lösning som passar alla hushåll. Tjänstens pris påverkas främst av tömningsintervallet.

Flerfackstjänsten erbjuds i så gott som alla tätorter på vårt verksamhetsområde samt längs insamlingsrutterna. Kontakta vår kundtjänst för att kontrollera om flerfackstjänsten är tillgänglig där du bor. Vi utvidgar serviceområdet enligt efterfrågan.

Mer information och beställningar:

Bli bekant och printa ut en broschyr om vår flerfackstjänst här

Bekanta dig med sorteringsguiden för flerfackstjänsten här.

astiat vierekkaein5