Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x
Blandavfallskärl och kökets avfallsskåp

Blandavfallslösning enligt situationen

Man kan ansluta sig till blandavfallsinsamlingen med ett vanligt blandavfallskärl eller med flerfackstjänsten. Dessutom har vi blandavfallspunkter för invånare som inte har ett eget blandavfallskärl eller ett gemensamt kärl med grannarna.

Våra kunders blandavfallskärl töms som en kommunal basservice. I blandavfallskärlet får inte läggas sådant avfall som inte hör dit, såsom farligt avfall eller annat olämpligt avfall.

Blandavfallskärl

I egnahemshus används vanligtvis ett 240 liters blandavfallskärl med hjul och lock. De olika alternativen är kärl med en volym på 140, 240, 370 eller 660 liter. I höghus eller radhus används vanligtvis antingen ett 660 liters blandavfallskärl med hjul, ett djupuppsamlingskärl eller en snabbcontainer.

Se måtten på alternativa avfallskärl

Blandavfallskärlet som flyttas för hand kan behändigt hyras hos Rosk'n Roll eller köpas till exempel i en järnaffär. Enligt avfallshanteringsbestämmelserna ska avfallskärlet lämpa sig för maskinell lastning.

På fastigheternas avfallskärl måste avfallstyperna märkas ut med avfallstypens identifieringsfärg, så att avfallskärlet antingen har denna färg eller en dekal som anger avfallstypen. Identifieringsfärgen för blandavfall är grå. Dekaler kan beställas hos vår kundservice asiakaspalvelu@rosknroll.fi.

Placering av blandavfallskärl

Avfallskärlen ska placeras så att de enkelt kan flyttas. Det är bra om avfallsbilen obehindrat kan komma till ett avstånd på 10 meter från avfallskärlet. En flyttavgift i enlighet med avfallstaxan tas ut för avfallskärl som ligger längre bort.

Tömning av blandavfallskärl och extra avfall

Tömningsintervallet för blandavfallskärl är minst en gång på två veckor. En förlängning av tömningsintervallet kan ansökas om avfallsmängden är liten, nyttoavfall sorteras och bioavfall samlas in separat eller komposteras i en värmeisolerad kompostbehållare. Tömningsintervall av blandavfallskärl kan vara högst åtta veckor.

Lämna in ansökan till avfallshanteringsmyndigheten om förlängning av avfallskärlets tömningsintervall 

Vi får information om besluten direkt från Nylands avfallsnämnd och handlar automatiskt därefter.

Bredvid avfallskärlet kan några extra avfallssäckar lämnas i undantagsfall. För dessa tas en avgift ut i enlighet med avfallstaxan. Möbler eller annat skrymmande avfall kan inte tas med i blandavfallsbilen. Detta avfall ska man föra själv till avfallsstationen. Om fastigheten har ett behov av extra tömningar av kärlet lönar det sig att kontakta vår kundservice.

Sköljning av blandavfallskärl

Fastighetsinnehavaren ska sköta om service, underhåll och rengöring av avfallskärlen. Blandavfallskärl ska tvättas minst en gång om året. Rosk'n Roll tvättar en gång om året insidan av kärlen hos de av bolagets kunder som hör till blandavfallsinsamlingen. Tvätten ingår i tömningspriset.

Blandavfallspunkter i glesbygdsområden

Blandavfallspunkterna är avsedda för invånare som inte har ett eget blandavfallskärl eller ett gemensamt kärl med grannarna. Det är omöjligt att använda ett eget kärl till exempel om vägen som leder till fastigheten är smal, i dåligt skick eller om det inte finns någon vägförbindelse. Privathushåll och sommarstuggäster som använder blandavfallspunkterna betalar en månadsavgift för användningen.

Till blandavfallspunkten kan du ta en blandavfallspåse från det nedre köksskåpet. Skrymmande blandavfall och stora mängder blandavfall ska föras till en bemannad avfallsstation. Blandavfallspunkten hålls ren och är säker att använda när bara hushållsavfall lämnas i kärlen, avfall inte lämnas utanför kärlen och då avfallspåsarna försluts ordentligt. I problemfall är Rosk’n Roll tacksamt för snabb kontakt.

Läs mera om blandavfallspunktservicen