Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x
En avfallsbil på egnahemshusområde

Tjänsten från hemgården

Hemavfallskärlet töms från din gårdsplan, om möjligt. Nästan inga andra tjänster kommer lika nära de boende.

Rosk'n Roll har inga egna sopbilar utan avfallskärlen töms av transportföretag som väljs ut enligt anbud. Bolagen ansvarar förutom för konkurrensutsättning av tömningarna även för avfallsbilarnas rutter, fakturering och rådgivning.

Lagen och avfallshanteringsföreskrifterna förpliktar

Fastigheternas sorterings- och avfallsinsamlingsskyldigheter föreskrivs i avfallshanteringsföreskrifterna.
Se avfallshanteringsföreskrifterna på Nylands avfallsnämnds webbsidor

Blandavfall: fastigheterna måste ha ett fastighetsspecifikt eller ett gemensamt avfallskärl för blandavfall. Fastigheterna som använder blandavfallspunkten måste leverera sitt blandavfall till blandavfallspunkten.

Nyttoavfall (bioavfall, kartong, metall, glas- och plastförpackningar): om det finns minst fem lägenheter på fastigheten måste bioavfallet sorteras och samlas in separat. Om fastigheten har minst tio lägenheter, måste också det övriga nyttoavfallet sorteras och samlas in separat.

Mer information på Bostadsbolag-webbsidan

Fastigheter som nyttoavfallets sorterings- och separatinsamlingsskyldigheter inte gäller kan frivilligt ansluta sig till en nyttoavfallsinsamling. Anslutningen sker genom att kontakta vår kundtjänst. Sedan uppskattar vi tillsammans vilken är den bästa insamlingslösningen just för behovet i frågan.

Tömning av avfallskärl

Via oss kan man beställa tömningen för blandavfalls-, flerfacks-, bioavfalls-, kartong-, glas-, metall- och plastförpackningskärl. Bli bekant med insamlingsmöjligheter av olika avfallstyper via menyn på vänstra sidan!

Avfallskärlen ska placeras så att de enkelt kan flyttas. Förarens arbete underlättas av om husets nummer är synligt. Vid behov kan numret märkas på avfallskärlet med en dekal. Dekaler kan beställas på adressen asiakaspalvelu@rosknroll.fi.

I sopkärl som flyttas för hand, får man lägga högst 60 kg avfall. Ett tyngre kärl utgör en arbetssäkerhetsrisk för den som tömmer kärlet.

Avfallskärlet töms i regel på en på förhand avtalad veckodag. I undantagsfall, till exempel på veckor med söckenhelger eller om utrustningen går sönder, kan tömningsdagen ändras.

Avfallskärlets tömningsintervall fastställs utgående från mängden avfall och avfallshanteringsföreskrifterna. Tömningarna kan även avbrytas t.ex. under semesterresor. Ansökan om förlängd tömningsintervall samt avbrott av tömningarna görs skriftligen via  avfallshanteringsmyndigheten. Ta kontakt med Rosk'n Rolls kundtjänst eller gå till Nylands avfallsnämnds elektroniska blanketter 

 

Avfallskärl efter behov

Avfallskärlet kan man behändigt hyra av oss eller så kan man skaffa det själv. Kärlen kan köpas i till exempel järnaffärer. Två eller flera hushåll kan också använda ett gemensamt avfallskärl.

I egnahemshus är den vanligaste kärlstorleken 240 liter. I höghus och radhus används vanligtvis antingen ett 660 liters blandavfallskärl med hjul eller djupuppsamlingskärl och snabbcontainrar.

roskikset

Kärlens mått (ungefär)

Kärlens rymlighet (liter) Bredd (mm) Höjd (mm) Djup (mm)
140 liter 480 1065 550
240 liter 580 1065 750
360 liter 610 1070 870
660 liter 1250 1180 770

Obs! Kärlens mått varierar beroende på kärlmärke och -modell samt hur eller var man mäter dem. Därtill finns det på marknaden kärl av olika storlek till exempel gällande 300-serien (bland annat 330 liter, 340 liter, 360 liter och 370 liter).

Färgen avgör

På fastigheternas avfallskärl måste avfallstyperna märkas ut med avfallstypens identifieringsfärg, så att avfallskärlet antingen har denna färg eller en dekal som anger avfallstypen. Dekaler kan beställas avgiftsfritt hos vår kundservice asiakaspalvelu@rosknroll.fi.

Avfallstypernas, som vi samlar in från fastigheter, identifieringsfärg är följande:

  • Blandavfall: grå
  • Bioavfall: brun
  • Kartong: blå
  • Metall: svart
  • Glasförpackningar: vit
  • Plastförpackningar: gul

Placering av avfallskärl

Då avfallskärlet är rätt placerat och underhållsarbetet är gjort, kan sopbilschauffören tömma kärlet tryggt och smidigt. 

Se Rosk'n Rolls anvisning för placering av avfallskärl (pdf)

Anslutning till avfallshanteringen

Du kan ansluta dig till avfallshanteringen genom att kontakta vår kundservice: