På svenska  |   Sivukartta  |      |     
Rosk’n Roll Oy Ab
Länsi-Uudenmaan ainoa kaatopaikka toimii Lohjalla Munkkaan jätekeskuksessa.

Länsi-Uudellamaalla toimiva jätehuoltoyhtiö Rosk'n Roll Oy Ab on kuntien omistama yhtiö. Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti omistavat 99,62 % osakkeista. Alueella asuu vakituisesti 135 000 ihmistä.

Yhtiö on saanut tehtäväkseen hoitaa mm. pääosan kuntien jätehuoltoon liittyvistä velvoitteista säännösten ja määräysten mukaisesti. Tehtävät pyritään hoitamaan tehokkaasti ja ympäristöä säästäen kuntarajoista riippumatta. Rosk'n Rollin tehtävät voidaan tiivistää seuraavasti:

 • jätehuollon suunnittelu, kehitys ja koordinointi
 • kierrätyksen järjestäminen
 • vaarallisen jätteen huollon hoitaminen
 • yhteisen alueellisen kaatopaikan ja jätteenkäsittelylaitosten ylläpito
 • biojätteiden erilliskeräys
 • jätepisteverkoston rakentaminen ja ylläpito
 • sekajätekuljetusten kilpailutus
 • neuvonta ja tiedotus

Toimintaa ohjaavat lainsäädäntö ja kunnalliset jätehuoltomääräykset.

Missio

Rosk'n Roll Oy Ab rakentaa alueensa asukkaille vuoteen 2016 mennessä pohjoismaisen mallin mukaisen, maailman huipputasoa olevan jätehuoltojärjestelmän.

Visio

Jätehuolto on kunnallista peruspalvelua, johon jokaisella alueen vakituisella ja vapaa-ajan asukkaalla on oikeus.

Vision toteuttamiseksi Rosk'n Roll Oy Ab

 • toimii alueensa jätehuollon kehittäjänä, koordinaattorina, palvelujen tuottajana sekä palveluiden kilpailuttajana ja ulkoistajana. Yhtiö käyttää monipuolisesti eri menetelmiä taatakseen jätehuoltovarmuuden kaikissa tilanteissa.
 • luo palveluverkoston ja ylläpitää sitä. Verkosto palvelee tasapuolisesti kaikkia alueen asukkaita.
 • etsii uusia toimintoja jotka tukevat perustehtävää, asukkaiden jätehuoltoa.
 • toimii yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa tiedostaen, että sen nykyinen toiminta-alue ja hallintomalli voivat muuttua.
 • korostaa asiakaspalvelussa jätekäyttäytymistä ohjaavaa neuvontaa.

Summary in English

Rosk´n Roll - a regional waste company

Rosk´n Roll Ltd, is responsible for solid waste management in Western Uusimaa, the South-West part of Finland. The region is situated west of, but not far from Helsinki and has a population of 135.000 people. The company is owned by municipalities having 99,62 % of the shares, and a number of private companies having less than one percent of the shares. The owner municipalties Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio and Vihti, founded the company in 1993.

Rosk'n Roll Ltd has the role of coordinating household waste management in Western Uusimaa. It started as a "landfill company", but now concentrates more and more on recycling and high-class technical treatment of waste. In 1993, fourteen municipality landfills were in use, today there is only 1. The landfill that is used today is the inter-municipal Waste Centre of Munkkaa situated at Lohja and operated by Rosk'n Roll Ltd. The landfill was opened in 2000 and it fills the EU requirements for waste management. The Munkkaa Waste Centre operates not only as a landfill, but also as a centre for sorting waste into recycling, as a waste advisory office and as the administrative organ for waste management in the area.

Rosk’n Roll’s responsibilities as the household waste management coordinator of Western Uusimaa are:

 • to plan, develop and coordinate waste management
 • to collect recyclable and hazardous waste
 • to collect and manage biowaste
 • to arrange waste collection for residential premises
 • to manage waste treatment
 • to see to the aftercare of the waste treatment landfill
 • to provide waste advisory services for the residents of the area

© Rosk'n Roll Oy Ab - Palvelun tekninen toteutus Aldone