På svenska  |   Sivukartta  |      |     
Jätteiden vastaanotto

Kun tuotetta tai tavaraa ei enää tarvitse ja siitä haluaa eroon, muuttuu se jätteeksi. Jätteitä vastaanotetaan kapasiteetiltaan ja varustetasoltaan erilaisissa pisteissä, joiden ohjeisiin kannattaa tutustua ennen asiointia tai viimeistään kohteissa olevista ohjeista lukien tai henkilökunnalta kysyen.

Tervetuloa asioimaan ekopisteille, vaarallisen jätteen vastaanottopaikoille, jäteasemille ja jätepisteille!

© Rosk'n Roll Oy Ab - Palvelun tekninen toteutus Aldone